شناسنامه
پیمایش نتایج جستجو
 
عنوان:
رئ‍ال‍ی‍زم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ در س‍ی‍ن‍م‍ای‌ ای‍ران‌ (۱۳۶۵ - ۱۳۷۵) و ن‍ق‍ش‌ آن‌ در س‍اخ‍ت‌ اف‍ک‍ار ع‍م‍وم‍ی‌
پديدآور:
رج‍ب‌ زاده‌ طه‍م‍اس‍ب‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
نام سازمان:
دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌ - واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍ز، دان‍ش‍ک‍ده‌ ه‍ن‍ر و م‍ع‍م‍اری‌
نوع ماده:
همه انواع مدارک--متون--پايان نامه
نوع فایل:
image/jpg
شماره کتابشناسي ملي:
‭۴۱۳۷۷۷
شناسه كد كتاب:
823980
سال نشر:
۱۳۷۷ - ۱۳۷۸
پیوند ثابت:
http://dl.nlai.ir/UI/Permalink/218289
192.168.32.137
نمایشگر های مدرک
ویرایش های مدرک
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :