صفحه اصلی > شناسنامه
شناسنامه
پیمایش نتایج جستجو
 
‏‏‫‭‭‭The Muslim architecture of Egypt‏‫‭‭‭/ ‎by K. A. C. Creswell‬.
عنوان و نام پديدآور:
م‍ع‍م‍اری‌ اس‍لام‍ی‌ -- م‍ص‍ر
م‍ع‍م‍اری‌ -- م‍ص‍ر
موضوع:
English
زبان اثر:
‏‫‏‏‏‭‭‭‎Creswell, Keppel Archibald Cameron‬
ک‍رس‍ول‌، ک‍پ‍ل‌آرچ‍ی‍ب‍ال‍دک‍م‍رون‌، ۱۸۷۹ - ۱۹۷۴م
مولف:
كتاب چاپي
نوع:
952715
شماره رکورد کتابشناسي :
جمهوری اسلامی ایران
شماره ثبت:
‏‏‫‭‭‭v. 1. Ikhshids and Fatimids A. D. 939 - 1171.-‏‫‭‭‭v. 2. Ayyubids and early Bahrite Hamluks A. D. 1171 - 1326.
عنوان ديگر:
Image/jpg
جنس:
1
شماره جلد:
نسخه 1
شماره نسخه:
نیم نگاه | تحويل
54.163.53.153
ویرایش های مدرک
کلید واژه ها
مدارک مشابه
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد کنید

نام: ایمیل: