صفحه اصلی > شناسنامه
شناسنامه
‏‫‭Большая советская энциклопедия
عنوان و نام پديدآور:
واویلوف , ، سرگی ایوانوویچ , ، ‏‫۱۸۹۱ - ‏۱۹۵۱م.‬ , ، ویراستار
Vavilov , , S. I. , (Sergeĭ Ivanovich)
ودنسکی , ، ‏‫ب. آ.‬ , ، ویراستار
Vvedenskii , , B. A.
همکار:
a
حقوق:
rus
زبان اثر:
همه انواع مدارک--متون--كتابها--كتاب چاپي
نوع:
‏‫‭AE۵۵ , ‏‫‭/ب۹ ۱۳۲۸
LCC:
‏‫‭۰۳۷/۱
شماره رکورد کتابشناسي :
image/jpg
جنس:
دایره‌المعارفها و واژه‌نامه‌های روسی
موضوع (اسم عام ياعبارت اسمي عام):
بولشایا س‍اوی‍ت‍س‍ک‍ای‍ا ای‍ن‍ت‍س‍ی‍ک‍لاپ‍ی‍دی‍ا.
آوانويسي عنوان:
‏‫‭/ главный редактор С. И. Вавилов, Б. А. Введенский.
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول):
‎۱‎۹‎۹‎۷‎۲‎۵‎۶
شماره کتابشناسي ملي:
از جلد ۱۱ به بعد «بی. ا. ودنسکی» ویراستار اثر بوده است.
يادداشتهاي مربوط به عنوان و پديدآور:
روسی.
يادداشت کلي:
نمایه.
يادداشتهاي مربوط به کتابنامه ، واژه نامه و نمايه هاي داخل اثر:
т.1. А-Актуализм ‏‫‭т. 2. Акты – Ариетта‬. ‏‫‭. ̠ т. 3. Аризона – Аяччо‬ ‏‫‭. ̠ т. 4. Б – Березко‬ ‏‫‭. ̠ т. 5. Березна – Ботокуды‬ ‏‫‭. ̠ т. 6. Ботошани – Вариолит‬ .-т.7. Вариолоид-Вибратор .-т.8. Вибрафон-Волово .-т.9. Вологда-Газели .-10. Газель-Германий ‏‫‭. ̠ т. 11. Германик – Голубь‬ ‏‫‭. ̠ т. 12. Голубянки – Гродовка‬ ‏‫‭. ̠ т. 39. Сигишоара – Соки‬ ‏‫‭. ̠ т. 40. Сокирки – Стилоспоры‬ ‏‫‭. ̠ т. 41. Стилтон – Татартуп‬ ‏‫‭. ̠ т. 42. Татары – Топрик‬ ‏‫‭. ̠ т. 43. Топсель – Уженье‬ ‏‫‭. ̠ т. 44. Ужи – Фидель‬ ‏‫‭. ̠ т. 45. Фидер – Фурьеризм‬ ‏‫‭. ̠ т. 46. Фусе – Цуруга‬ .-т.47. Цуруока-Шербот .-т.48. Шербрук-Элодея ‏‫‭. ̠ т. 13. Гроза – Демос‬ ‏‫‭. ̠ т. 14. Демосфен – Докембрий‬ .-т.15. Докеры-Железняков .-т.17. Земля-Индейцы .-т.18. Индекс-Истон .-т.19. Историзм-Канди ‏‫‭. ̠ т. 20. Кандидат – Кинескоп‬ .-т.22. Коллиматор-Коржины ‏‫‭. ̠ т. 23. Корзинка – Кукунор‬ ‏‫‭. ̠ т. 24. Кукуруза – Лесничество‬ ‏‫‭. ̠ т. 25. Лесничий – Магнит‬ ‏‫‭. ̠ т. 26. Магнитка – Медуза‬ ‏‫‭. ̠ т. 27. Медузы – Многоножка‬ ‏‫‭.-т.28. Многоножки-Мятлик‬ ‏‫‭. ̠ т. 29. Н – Николаев‬ ‏‫‭. ̠ т. 30. Николаев – Олонки‬ ‏‫‭. ̠ т. 31. Олонхо – Панино‬ ‏‫‭. ̠ т. 32. Панипат – Печура‬ ‏‫‭. ̠ т. 33. Печь – Польцин‬ ‏‫‭. ̠ т. 34. Польша – Прокамбий‬ ‏‫‭. ̠ т. 35. Прокат – Раковины‬ ‏‫‭. ̠ т. 36. Раковник – Ромэн‬ ‏‫‭. ̠ т. 37. Рона – Самойлович‬ ‏‫‭. ̠ т. 38. Самойловка – Сигиллярии‬
يادداشتهاي مربوط به مندرجات:
20100403 per 50
داده هاي کلي پردازش:
1997256
شناسه كد كتاب:
نیم نگاه | تحويل
192.168.32.137
نمایشگرهای مدرک
ویرایش های مدرک
کلید واژه ها
مدارک مشابه

لطفا نظر خود را وارد کنید

نام: ایمیل: