صفحه اصلی > شناسنامه
شناسنامه
پیمایش نتایج جستجو
 
‎Early adventures in Persia, Susiana, and BabyLonia: including a residence among the baktiyari and other wild tribes before the discovery of nineveh‬
[Book]
/ ‎by sir A. Henry layard‬
؛ ‎new ed. with protarait and map, and an introductory notice of the author by lord Aberdare‬
عنوان و نام پديدآور:
؛ ‎new ed. with protarait and map, and an introductory notice of the author by lord Aberdare‬
همکار:
eng
زبان اثر:
همه انواع مدارک--متون--كتابها--كتاب چاپي
نوع:
DSR۱۳۶۶/۵ , ‭/ل‌۲‌ال‍ف‌‬۴ ۱۲۶۶
LCC:
۹۵۵ /۰۷۷۴۰۴۲
شماره رکورد کتابشناسي :
image/jpg
جنس:
ای‍ران‌ -- س‍ی‍ر و س‍ی‍اح‍ت‌ -- ق‍رن‌ ۱۳ق‌. خ‍وزس‍ت‍ان‌ -- س‍ی‍ر و س‍ی‍اح‍ت‌ -- ق‍رن‌ ق‌۱۳ ب‍خ‍ت‍ی‍اری‌ ب‍اب‍ل‌ (ب‍ی‍ن‌ال‍ن‍ه‍ری‍ن‌) -- س‍ی‍ر و س‍ی‍اح‍ت‌ س‍ف‍رن‍ام‍ه‌ه‍ا
موضوع (اسم عام ياعبارت اسمي عام):
س‍ف‍رن‍ام‍ه‌ لای‍ارد ی‍ا م‍اج‍راه‍ای‌ اول‍ی‍ه‌ در ای‍ران‌ (ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌) ‎Early adventures in Persia...‬
عنوانهاي گونه گون ديگر:
)ارل‍ی‌ ادون‍چ‍رز ای‍ن‌ پ‍رش‍ی‍ا، س‍وس‍ی‍ان‍ا ان‍د ب‍اب‍ی‍ل‍ون‍ی‍ا}(...{
آوانويسي عنوان:
/ ‎by sir A. Henry layard‬ لای‍ارد، اوس‍ت‍ی‍ن‌ ه‍ن‍ری‌، ۱۸۹۴ - ۱۸۱۷ ‎Layard. Austen Henry, Sir‬
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول):
‭م‌۷۵-۶۴۳۸
شماره کتابشناسي ملي:
: ‎John murray‬ , ۱۲۶۶ = ۱۸۸۷.
وضعيت نشر و پخش و غيره:
ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ ت‍ح‍ت‌ ع‍ن‍وان‌ "س‍ف‍رن‍ام‍ه‌ لای‍ارد ی‍ا م‍اج‍راه‍ای‌ اول‍ی‍ه‌ در ای‍ران‌" در س‍ال‌ ۱۳۶۷ م‍ن‍ت‍ش‍ر گ‍ردی‍ده‌ اس‍ت‌.
يادداشتهاي مربوط به عنوان و پديدآور:
20061011 per 50
داده هاي کلي پردازش:
944607
شناسه كد كتاب:
2
شماره جلد:
نیم نگاه | تحويل
192.168.32.137
نمایشگرهای مدرک
ویرایش های مدرک
کلید واژه ها
مدارک مشابه

لطفا نظر خود را وارد کنید

نام: ایمیل: