صفحه اصلی > شناسنامه
شناسنامه
پیمایش نتایج جستجو
 
Travels in Georgia, Persia, Armenia, Ancient Babylonia: during the years 1817, 1818, 1819 and 1820
عنوان و نام پديدآور:
ايران،ايرانشناسي، سفرنامه ها
موضوع:
English
زبان اثر:
Porter‪, Robert ker
مولف:
1821=1200
تاریخ انتشار:
كتاب چاپي
نوع:
1200 4ت9پ / 1347 DSR
LCC:
جمهوری اسلامی ایران
شماره ثبت:
نويسنده سفر خود را از روسية شوروي به سمت ايران آغاز مي كند.اوضاع اجتماعي ايران در قرن 13 ، ونيز بين النهرين و بخشي از روسيه موضوع اصلي كتاب است. اثر با فهرستي از سلسله هاي پادشاهي ايران، از آغاز تا زمان فتحعليشاه قاجار، شروع مي شود.بخش قابل توجهي از جلد نخست به روسيه ،تفليس ، قفقاز ، گرجستان ، وارمنستان مربوط مي شود.نويسنده از راه ايروان وارد تبريز مي شود.تعليم وتربيت در ايران ، اديان ومذاهب-مشخصا آشوريان و آداب وآثار آنهام
چکیده:
Image/jpg
جنس:
1
شماره جلد:
نسخه 1
شماره نسخه:
نیم نگاه | تحويل
54.166.160.105
ویرایش های مدرک
کلید واژه ها
مدارک مشابه
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد کنید

نام: ایمیل: