1083790
شناسنامه
عنوان:
وضعیت ماترک اشخاص بلاوارث در فقه و حقوق مدنی ایران
پديدآور:
/پژوهشگر حیدر غضنفری غضنفری، حیدر
نام سازمان:
دانشگاه آزاد اسلامی. واحد خوراسگان
نوع ماده:
همه انواع مدارک--متون--پايان نامه
نوع فایل:
image/jpg
يادداشتهاي مربوط به پايان نامه ها:
‏‫( کارشناسی ارشد ) : حقوق خصوصی‬
موضوع:
ح‍ق‍وق‌ م‍دن‍ی‌
قانون مدنی
ارث‌
شماره کتابشناسي ملي:
‏‫‭م۸۵-۴۰۳۳۵‬
يادداشت:
کتابنامه
نام جغرافيايي به منزله موضوع:
ایران
شناسه كد كتاب:
1083790
سال نشر:
، ۱۳۸۰
پیوند ثابت:
http://dl.nlai.ir/UI/Permalink/340778
192.168.32.137
نمایشگر های مدرک
ویرایش های مدرک
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :