استان تهران - تهران - پارک پردیسان
شناسنامه
عنوان و نام پديدآور:
استان تهران - تهران - پارک پردیسان
موضوع:
تهران(استان) - تهران - پارک پردیسان - کوهها ؛ Tehran (Iran: Province) - Tehran (Iran) - Pardisan Park (Tehran, Iran) - Mountains
نوع:
همه انواع مدارک--تصاوير--عكس
عکاس:
قاجار قیونلو، کامران، ‏‫۱۳۳۲ -‏‬، عکاس؛عابدینی، بهرام، ‏‫۱۳۳۴ -‏‬ ، عکاس؛میرعلایی، ماهرخ، ‏‫۱۳۴۳ -‏‬، عکاس
شماره ثبت:
1380
جنس:
image/jpg
يادداشت کلي:
پانوراما
طبقه بندي مجموعه:
مجموعه عکس های استان تهران
192.168.32.137
نمایشگر های مدرک
ویرایش های مدرک
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :