شناسنامه
پیمایش نتایج جستجو
 
عنوان و نام پديدآور:
دی‍وان‌ ح‍ک‍ی‍م‌ ف‍رخ‍ی‌س‍ی‍س‍ت‍ان‍ی‌
[کتاب]
/ ب‍ج‍م‍ع‌ و ت‍ص‍ح‍ی‍ح‌ ع‍ل‍ی‌ (ع‍ب‍دال‍رس‍ول‍ی‌)
زبان اثر:
فارسی
نوع:
همه انواع مدارک--متون--كتابها--كتاب چاپي
جنس:
image/jpg
عنوان قراردادي:
[دی‍وان‌]
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول):
/ ب‍ج‍م‍ع‌ و ت‍ص‍ح‍ی‍ح‌ ع‍ل‍ی‌ (ع‍ب‍دال‍رس‍ول‍ی‌) ف‍رخ‍ی‌س‍ی‍س‍ت‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ ج‍ول‍وغ‌، - ق‌۴۲۹
شماره کتابشناسي ملي:
‭۸۴۷۱
داده هاي کلي پردازش:
20060912 per 50
شناسه كد كتاب:
872950
192.168.32.137
نمایشگر های مدرک
ویرایش های مدرک
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :