صفحه اصلی > شناسنامه
شناسنامه
عنوان و نام پديدآور:
نامه‌ها، عرایض و گزارش‌های مقامات حکومتی و لشکری، شاهزادگان، روحانیان و رعایا به شاه، امین‌السلطان، امین‌الملک و سایرین
موضوع:
ن‍اص‍رال‍دی‍ن‌ ق‍اج‍ار , ، ش‍اه‌ ای‍ران‌ , ، ‏‫۱۲۴۷ - ۱۳۱۳ق.‬
ام‍ی‍ن‌ ال‍س‍ل‍طان‌ , ، ع‍ل‍ی‌ اص‍غ‍ر ب‍ن‌ اب‍راه‍ی‍م‌ , ، ‏‫۱۲۷۵ - ‏۱۳۲۵ق.‬
ح‍س‍ام‌ال‍س‍ل‍طن‍ه‌ , ، اب‍وال‍ن‍ص‍ر م‍ی‍رزا
سیف‌الدوله , ، سلطان‌عبدالمحمد‌بن سلطان‌احمد , ‏‫، ‏‫۱۲۶۹؟ - ‏۱۳۳۹ق.‬‬
بختیار , ، غلامحسین , ‏‫، ‏‫۱۲۳۹؟ - ‏ ‬‬
ناصرالدوله , ، سلطان‌عبدالحمید‌بن فیروز , ‏‫، ‏‫ - ‏۱۳۰۹ق.‬‬
ام‍ی‍ن‌ل‍ش‍ک‍ر , ، ق‍ه‍رم‍ان‌ب‍ن‌ ی‍وس‍ف‌ , ، ‏‫۱۲۴۴ - ‏۱۳۱۰ق.‬
سعدالملک , ، محمدحسن‌بن شریف , ‏‫، ‏‫ - ‏۱۳۱۷ق.‬‬
نظام‌الدوله , ، محمد‌ابراهیم‌بن رضا
سعدالسلطنه , ، باقر بن اسماعیل , ، ‏‫ - ‏۱۳۲۵ق.‬
حشمت‌الملک , ، امیر‌علم‌بن امیر‌اسدالله , ، ‏‫ - ‏۱۳۰۹ق.
سیف‌السلطنه , ، جان‌محمد‌بن محمد‌رسول
مشیرالملک , ، حبیب‌الله , ‏‫، ‏‫ - ‏۱۳۰۹ق.‬‬
امین‌حضرت , ، آقا‌علی‌بن ابراهیم , ، ‏‫ - ۱۳۰۶‏ق.
بختیاری , ، امامقلی‌بن جعفرقلی , ، ‏‫۱۲۴۰؟ - ‏۱۳۱۷؟ق.‬
نصرت‌الملک , ، علی‌مردان
دبیرالملک , ، سید‌نصرالله‌بن محمد‌علی
بلوچ , ، ابراهیم
نوری , ، محمد‌هاشم‌بن شکرالله , ‏‫، ‏‫۱۲۲۷ - ‏ ق.‬‬
دروی‍ش‌ ف‍ان‍ی‌ , ، ق‍رن‌ ۱۳ق‌.
حقوق:
a
منبع:
۲۹۵/۷۶۳۲
نوع:
سند
جنس:
image/jpg
موضوع (اسم عام ياعبارت اسمي عام):
مقامات بلندپایه سادات ح‍ق‍وق‌ و دس‍ت‍م‍زده‍ا ه‍دای‍ا سیورسات غله زی‍ارت‌[۱] مردگان ف‍رم‍ان‌ه‍ا قوای مسلح اق‍وام‌ و ع‍ش‍ای‍ر آفت ق‍ح‍طی‌ ق‍ت‍ل‌ نزاع ضرب و جرح دزدی‌ دزدان ت‍ل‍گ‍راف‌ حاکم نایب‌الحکومه م‍ج‍ازات‌ ه‍ا قرنطینه ش‍ی‍وع‌ ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ا روح‍ان‍ی‍ان‌ ب‍ازرگ‍ان‍ان‌ کدخدایان شاهزادگان م‍ال‍ی‍ات‌ه‍ا راه‌ه‍ا هواشناسی تصرف عدوانی بدهی‌ها ملک ص‍ل‍ح‌ (ع‍ق‍د) تیول اراض‍ی‌ ع‍م‍وم‍ی‌ روس‍ت‍ا [۱] سیاق اختلافات مالی پ‍زش‍ک‍ان‌ ک‍ش‍اورزی‌ ارث‌ گواهی و گواهان بنائی
نام تنالگان به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول):
ایران , . وزارت امور اقتصادی و دارایی . اداره کل بیوتات
شماره کتابشناسي ملي:
۴۰۹۸۶۰۰
نام جغرافيايي به منزله موضوع:
تهران قزوین زنجان ‏‫آذربایجان(ایالت)‬ اردبیل کرمان همدان فارس بروجن گیلان ‏‫اصفهان (استان)‬ ایلام اراک ساوه سرخس لرستان سیستان کرمانشاهان کلات مریوان افغانستان
يادداشتهاي مربوط به شماره هاي شناسايي:
‏‫آلبوم ۴۳۸.‬
يادداشت کلي:
‏‫نقش مهر : امین‌السلطان. سیف‌الدوله ۱۲۹۹. امین‌الحضرة ۱۳۰۱. نصرةالملک ۱۳۰۰. امین‌لشکر ۱۲۸۴. فرمان‌فرما ۱۳۰۵. نظام‌الدوله ۱۳۰۶. باقر ۱۲۸۲. حسام‌السلطنه ۱۳۰۰.منجم‌باشی ۱۳۰۴. حبیب‌الله الانصاری. نصرالله الحسینی ۱۲۹۵. سیف‌السلطنه ۱۲۸۷.‬
داده هاي کلي پردازش:
20160105 per 50
شناسه كد كتاب:
4098600
نمايش | تحويل
54.81.158.195
ویرایش های مدرک
کلید واژه ها
مدارک مشابه
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد کنید

نام: ایمیل: