صفحه اصلی > شناسنامه
شناسنامه
پیمایش نتایج جستجو
 
عنوان:
تاثیر آنتاگونیست‌های گابا A و B روی مهار القایی بوپروپیون در نورون‌های گاباارژیک هسته تگمنتوم شکمی موش صحرایی
پديدآور:
/پژوهش و نگارش فرشته طالع
همکار:
؛ استاد راهنما فیروز قادری‌پاکدل
؛ استاد مشاور پرویز شهابی.
نوع ماده:
پايان نامه
نوع فایل:
image/jpg
شماره کتابشناسي ملي:
۴۴۹۴۸۵۰
يادداشتهاي مربوط به پايان نامه ها:
آذربایجان‌غربی , (کارشناسی ارشد): فیزیولوژی , ، ۱۳۹۴. , دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان‌غربی، دانشکده پزشکی ارومیه.
شناسه كد كتاب:
4494850
نیم نگاه | تحويل
54.92.193.89
ویرایش های مدرک
کلید واژه ها
مدارک مشابه
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد کنید

نام: ایمیل: