شناسنامه
پیمایش نتایج جستجو
 
عنوان:
تاثیر آنتاگونیست‌های گابا A و B روی مهار القایی بوپروپیون در نورون‌های گاباارژیک هسته تگمنتوم شکمی موش صحرایی
پديدآور:
/پژوهش و نگارش فرشته طالع
نوع ماده:
همه انواع مدارک--متون--پايان نامه
نوع فایل:
image/jpg
يادداشتهاي مربوط به پايان نامه ها:
آذربایجان‌غربی , (کارشناسی ارشد): فیزیولوژی , ، ۱۳۹۴. , دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان‌غربی، دانشکده پزشکی ارومیه.
شماره کتابشناسي ملي:
۴۴۹۴۸۵۰
شناسه كد كتاب:
4494850
پیوند ثابت:
http://dl.nlai.ir/UI/Permalink/569284
192.168.32.137
نمایشگر های مدرک
ویرایش های مدرک
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :