4359106 , درخواست اجاره و تعمير ملک قورخانه مبارکه در تهران
شناسنامه
پیمایش نتایج جستجو
 
عنوان و نام پديدآور:
درخواست اجاره و تعمير ملک قورخانه مبارکه در تهران
حقوق:
a
منبع:
۲۳۰/۱۱۴۶۲
زبان اثر:
per
نوع:
همه انواع مدارک--متون--سند
جنس:
image/jpg
موضوع (اسم عام ياعبارت اسمي عام):
قورخانه
اراض‍ی‌ ع‍م‍وم‍ی‌
Public Lands
تعمیر
اج‍اره‌
Lease
Repairing
اجاره بها
فروشگاه‌ها و مغازه‌ها
Stores, Retail
نام تنالگان به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول):
ایران , . ریاست جمهوری
نام تنالگان به منزله موضوع:
ایران , . وزارت مالیه بلدیه تهران ایران , . وزارت جنگ
شماره کتابشناسي ملي:
۴۳۵۹۱۰۶
نام جغرافيايي به منزله موضوع:
تهران Tehran (Iran)
يادداشتهاي مربوط به شماره هاي شناسايي:
‏‫شناسه انتقال ۹۳۰۱.‬ ‏‫شماره پرونده ۹ ـ۳۱.‬
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده:
‏‫مکاتبات رئیس کل اداره کل مالیات و خالصجات ایالت تهران از رئیس قورخانه مبارکه مبنی بر واگذاری حیاط مجاور دکاکین دولتی واقع در خیابان ارک به آن اداره جهت انجام تعمیرات و پرداخت مال الاجاره آن به اداره قشونی.‬
داده هاي کلي پردازش:
20160824 per 50
شناسه كد كتاب:
4359106
192.168.32.137
نمایشگر های مدرک
ویرایش های مدرک
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :