شناسنامه
عنوان و نام پديدآور:
اع‍زام‌ ک‍رده‍ای‌ آذرب‍ای‍ج‍ان‌ غ‍رب‍ی‌ ب‍ه‌ ن‍ق‍اط دی‍گ‍ر و م‍ش‍ک‍لات‌ آن
حقوق:
a
منبع:
‭۲۹۳/۶۳۶‬
زبان اثر:
فارسی
نوع:
همه انواع مدارک--متون--سند
جنس:
image/jpg
موضوع (اسم عام ياعبارت اسمي عام):
م‍ال‍ک‍ان ب‍ودج‍ه‌ م‍ه‍اج‍رت‌ اق‍ل‍ی‍ت‌ه‍ای‌ ق‍وم‍ی‌ ک‍رد ه‍ا نانوائی اق‍ل‍ی‍ت‌ه‍ای‌ ق‍وم‍ی‌
نام تنالگان به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول):
ایران , . وزارت کشور
ساير رده بندي ها:
۷۰۴ط۳ب‌آ۱
شماره کتابشناسي ملي:
‭۲۹۳۰۰۰۶۳۶
نام جغرافيايي به منزله موضوع:
ماکو آذربایجان غربی ارسباران مشکین‌شهر اردبیل ملایر تویسرکان نهاوند اراک قزوین گرمسار ورامین سمنان
يادداشتهاي مربوط به شماره هاي شناسايي:
۰۰۰۴۰۱۰۱
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده:
‏‫‏اع‍زام‌ ک‍رده‍ای‌ آذرب‍ای‍ج‍ان‌ غ‍رب‍ی‌ ب‍ه‌ ن‍ق‍اط دی‍گ‍ر و م‍ش‍ک‍لات‌ آن از قبیل ف‍رار ک‍رده‍ا ، ع‍دم‌ م‍س‍اع‍دت‌ م‍ال‍ک‍ی‍ن‌ و ک‍م‍ب‍ود ام‍ک‍ان‍ات‌ در م‍ک‍ان‍ه‍ای‌ ج‍دید.‬
داده هاي کلي پردازش:
20081022 per 50
شناسه كد كتاب:
1399079
192.168.32.137
نمایشگر های مدرک
ویرایش های مدرک
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :