صفحه اصلی > شناسنامه
شناسنامه
پیمایش نتایج جستجو
 
Rapport sur l'etat actuel des ruines de Persepolis et propositions pour leur conservation
عنوان و نام پديدآور:
ای‍ران‌ -- آث‍ار ت‍اری‍خ‍ی‌- ت‍خ‍ت‌ج‍م‍ش‍ی‍د
موضوع:
French
زبان اثر:
Herzfeld, Ernst Emile‬
مولف:
1928=1307
تاریخ انتشار:
كتاب چاپي
نوع:
م‍ی‍ن‍وی‌، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌
مترجم:
11296_83- -938791
1307 4ه3ت/55 DSR
شماره رکورد کتابشناسي :
جمهوری اسلامی ایران
شماره ثبت:
Image/jpg
جنس:
1
شماره جلد:
نسخه 1
شماره نسخه:
نیم نگاه | تحويل
54.162.227.37
ویرایش های مدرک
کلید واژه ها
مدارک مشابه
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد کنید

نام: ایمیل: