شناسنامه
پیمایش نتایج جستجو
 
Iran: past and present
عنوان و نام پديدآور:
eng
زبان اثر:
همه انواع مدارک--متون--كتابها--كتاب چاپي
نوع:
DSR۱۴۷۶ , ‭/و۹‌ال‍ف‌‬۹ ۱۳۵۴
LCC:
۹۵۵ /۰۸۲
شماره رکورد کتابشناسي :
image/jpg
جنس:
ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- پ‍ه‍ل‍وی‌، ۱۳۵۷ - ۱۳۰۴ ای‍ران‌ -- س‍ی‍اس‍ت‌ و ح‍ک‍وم‍ت‌، ۱۳۵۷ - ۱۳۲۰ ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌
موضوع (اسم عام ياعبارت اسمي عام):
‎Iran: past and prosent‬
عنوانهاي گونه گون ديگر:
/ ‎by Donald N. Wilber‬ وی‍ل‍ب‍ر، دون‍ال‍د ن‍ی‍وت‍ن‌، - ۱۹۰۷ ‎Wilber, Donald Newton‬
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول):
‭م‌۷۶-۱۵۷۱
شماره کتابشناسي ملي:
ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. ۳۴۰ - ۳۳۵
يادداشتهاي مربوط به کتابنامه ، واژه نامه و نمايه هاي داخل اثر:
20061011 per 50
داده هاي کلي پردازش:
941390
شناسه كد كتاب:
192.168.32.137
نمایشگر های مدرک
ویرایش های مدرک
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :