2160012
شناسنامه
عنوان:
اختلال روانی از نظر فقه و حقوق و روانپزشکی
پديدآور:
/ نگارش عسگر مهدوی‌نیا مهدوی‌نیا، عسگر
نام سازمان:
دانشگاه آزاد اسلامی , . واحد تهران مرکزی . دانشکده حقوق . گروه حقوق جزا و جرم شناسی
نوع ماده:
همه انواع مدارک--متون--پايان نامه
نوع فایل:
image/jpg
يادداشتهاي مربوط به پايان نامه ها:
تهران , (کارشناسی ارشد): حقوق جزا و جرم‌شناسی. , ‏‫‏، ۱۳۸۹. , دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، دانشکده حقوق.
موضوع:
بیماری‌های روانی
ج‍ن‍ون‌ م‍ت‍ه‍م‌
آس‍ی‍ب‌ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
روان‌پ‍ری‍ش‍ی‌
‏‫حقوق جزا (فقه)‬
آیین دادرسی جزایی
روان‌پ‍زش‍ک‍ی‌
شماره کتابشناسي ملي:
‏‫‏۲۱۵۳۷۴۰
يادداشت:
‏‫‏کتابنامه: ص. ۱۱۵-۱۱۸.
شناسه كد كتاب:
2160012
پیوند ثابت:
http://dl.nlai.ir/UI/Permalink/348004
192.168.32.137
نمایشگر های مدرک
ویرایش های مدرک
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :