شناسنامه
عنوان:
مقايسه تاثير هشت هفته تمرين مقاومتی يک طرفه و دو طرفه بر قدرت عضلات تاکننده و عضلات باز کننده مفصل آرنج در افراد مبتدی
پديدآور:
/ پژوهشگر علی‌اصغر رئيسی فيل‌آبادی
نوع ماده:
همه انواع مدارک--متون--پايان نامه
نوع فایل:
application/doc
يادداشتهاي مربوط به پايان نامه ها:
(کارشناسی ارشد) , : تربيت بدنی، گرايش فيزيولوژی. , ، اصفهان. , ۱۳۹۱ , دانشگاه اصفهان، دانشکده تربيت بدنی و علوم ورزشی، گروه فيزيولوژی ورزشی.
زبان اثر:
فارسی
شماره کتابشناسي ملي:
۵۸۴۵۶۷۶
شناسه كد كتاب:
5845676
192.168.32.137
نمایشگر های مدرک
ویرایش های مدرک
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :