‏‫۲۹۱۹۹۲۱‬ , ‏‫مجموعه قوانین و مقررات و شیوه‌نامه‌های آرشیوی؛ [تهیه کننده] معاونت اسناد ملی.
شناسنامه
عنوان و نام پديدآور:
‏‫مجموعه قوانین و مقررات و شیوه‌نامه‌های آرشیوی؛ [تهیه کننده] معاونت اسناد ملی.
مولف:
معاونت اسناد ملی.
نوع:
همه انواع مدارک--متون--كتابها--كتاب چاپي
ISBN:
۵۰۰۰۰ریال‏‫‬‏‏‏: ‏‫ج.۱‬‏‫‏ : ‏‫‭978-964-446-332-7‬‬‬ ؛ ‏‫‬‏‏‏‏۵۰۰۰۰ ریال( ج.۱، چاپ دوم)‬ ؛ ‏‫۵۰۰۰۰ ریال‬ج.۲‏‫‭978-964-446-350-1 :
شماره رکورد کتابشناسي :
‏‫۲۹۱۹۹۲۱‬
جنس:
image/jpg
عنوان قراردادي:
ایران. قوانین و احکام
موضوع (اسم عام ياعبارت اسمي عام):
اسناد ملی -- قوانین و مقررات -- ایران سازمان‌های دولتی -- ایران
نام تنالگان به منزله موضوع:
سازمان اسناد ملی ایران -- قوانین و رویه‌ها سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
شناسه افزوده (تنالگان):
سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران. معاونت اسناد ملی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
يادداشتهاي مربوط به عنوان و پديدآور:
نویسندگان جلد دوم عطا احمدی،غلامرضا عزیزی، انسیه شیخ‌رضایی و موسی رضادهقانی است.
يادداشتهاي مربوط به نسخه موجود:
ج.۱( چاپ دوم: ۱۳۹۲).
يادداشتهاي مربوط به مندرجات:
ج.۱.قوانین و مقررات اسناد ملی ایران.-ج.۲.شیوه‌نامه‌ها و رویه‌های تنظیم و توصیف اسناد آرشیوی(اسناد متنی کاغذی و عکس).
شناسه كد كتاب:
‏‫۲۹۱۹۹۲۱‬
شماره جلد:
1
پیوند ثابت:
http://dl.nlai.ir/UI/Permalink/1085742
192.168.32.137
نمایشگر های مدرک
ویرایش های مدرک
روابط
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :

 


login