شناسنامه
پیمایش نتایج جستجو
 
A collection of oil agreements and connected documents relating to the persian Gulf Shaikhdoms and the Sultanate of Muscat and Oman (1954)
عنوان و نام پديدآور:
ن‍ف‍ت‌ -- خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌، ام‍ارات‌ -- ق‍رارداده‍ا
خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌، م‍ن‍طق‍ه‌ -- س‍ی‍اس‍ت‌ و ح‍ک‍وم‍ت‌ -- اس‍ن‍اد و م‍دارک‌
موضوع:
English
زبان اثر:
همه انواع مدارک--متون--كتابها--كتاب چاپي
نوع:
943934
شماره رکورد کتابشناسي :
جمهوری اسلامی ایران
شماره ثبت:
(‎The Persian Gulf Historical summaries, 1907 -1953; V. 3‬)
عنوان ديگر:
Image/jpg
جنس:
1
شماره جلد:
نسخه 1
شماره نسخه:
192.168.32.137
نمایشگر های مدرک
ویرایش های مدرک
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :