صفحه اصلی > شناسنامه
شناسنامه54.167.215.35
               
عنوان و نام پديدآور:
‏‫‬‭SWARBICA: south and west Asian regional branch of international council on archives‭
همکار:
، غ‍لام‍رض‍ا
، ۱۳۴۵ -
، ۱۳۴۹ -
ع‍زی‍زی‌
ba
ba
a04
a04
a05
a05
، امیرمسعود
89651
Azizi
, Gholam Reza
ش‍ه‍رام‌‌ن‍ی‍ا
79233
Shahramnia
‏‫Amir Masud,‬
حقوق:
a
زبان اثر:
انگلیسی
نوع:
كتاب چاپي
ISBN:
‏‫‬‭978-964-446-324-2‬
LCC:
‏‫‬‭CD۲۰۰۱‏‫‬‭‭
‏‫‬‭/س۹ ۱۳۹۱
شماره رکورد کتابشناسي :
۰۲۵
جنس:
Application/pdf
موضوع (اسم عام ياعبارت اسمي عام):
آرشیو ‏‫-- انجمن‌ها nli 444256
آوانويسي عنوان:
سواربیكا ...
نام تنالگان به منزله موضوع:
شورای بین‌المللی آرشیو . شاخه جنوب و غرب آسیا 444527 a02 International Council on Archives . South and West Asian Regional Branch a02 ba
شماره کتابشناسي ملي:
۲۸۸۱۳۹۲
شناسه افزوده (تنالگان):
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران 267916 ba National Library and Archives of I. R. IRAN شورای بین‌المللی آرشیو . شاخه جنوب و غرب آسیا 444527 a08 International Council on Archives . South and West Asian Regional Branch a08 ba
يادداشت کلي:
انگلیسی.
داده هاي کلي پردازش:
20120813 a per 50
شناسه كد كتاب:
2881392
شماره جلد:
جلد 1
شماره نسخه:
نسخه 1
توصيف مجموعه:
مجموعه انتشارات سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران
نیم نگاه | تحويل

لطفا نظر خود را وارد کنید

نام: ایمیل: