صفحه اصلی > شناسنامه
شناسنامه
پیمایش نتایج جستجو
 
عنوان و نام پديدآور:
ورقه اظهارنامه مالیاتی قریه ازون‌دره همدان
موضوع:
پیروز قراگوزلو , ، مصطفی‌قلی
حقوق:
a
منبع:
۹۹۹/۲۸۱۱۲
نوع:
سند
جنس:
image/jpg
موضوع (اسم عام ياعبارت اسمي عام):
اظهار‌نامه مالیاتی مالیات روس‍ت‍ا [۱] ملک اراض‍ی‌ ک‍ش‍اورزی‌ قنات‌ها م‍ال‍ک‍ان ت‍ول‍ی‍دات‌ ک‍ش‍اورزی‌
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول):
حسن‌زاده , ، ناصرالدین , ‏‫، ‏‫۱۳۳۶ - ‏ ‬‬ , ، فروشنده
نام تنالگان به منزله موضوع:
ایران.وزارت مالیه.اداره کل عایدات
شماره کتابشناسي ملي:
۳۷۶۷۲۶۶
نام جغرافيايي به منزله موضوع:
همدان اوزن‌دره
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده:
‏‫ورقه اظهارنامه مالیاتی قریه ازون‌دره از توابع همدان ملکی صارم‌السلطنه، امیرنظام و اسدبک.‬‬‭
داده هاي کلي پردازش:
20150225 per 50
شناسه كد كتاب:
3767266
نمايش | تحويل
54.162.165.158
ویرایش های مدرک
کلید واژه ها
مدارک مشابه
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد کنید

نام: ایمیل: