صفحه اصلی > شناسنامه
شناسنامه
پیمایش نتایج جستجو
 
The Iranians :How They Live and Work
عنوان و نام پديدآور:
تاريخ ايران
موضوع:
English
زبان اثر:
Abbott ,John
مولف:
London,1977
تاریخ انتشار:
كتاب چاپي
نوع:
ن20 1356 9الف2الف/1478 DSR
LCC:
جمهوری اسلامی ایران
شماره ثبت:
نويسنده در مجالي كوتاه ،شمايي كلي از ايران در دهه 1980 ارائه كرده است.اثر داراي 9 فصل است وبه موضوعات متنوعي مانند موقعيت جغرافيايي، اقليم ؛ وضعيت سياسي و اقتصادي – با تكيه بر "نفت"-؛تاريخ ايران از زمان داريوش تا سقوط قاجار وپس از آن؛ ويژگي هاي جمعيت شناختي مانند شهرنشينان،روستاييان،عشاير ،بهداشت؛كشاورزي و صنعت ؛آموزش وپرورش ؛راه هاي ارتباطي ؛و اوقات فراغت ايرانيان مي پردازد.
چکیده:
Image/jpg
جنس:
1
شماره جلد:
نسخه 1
شماره نسخه:
نیم نگاه | تحويل
54.166.160.105
ویرایش های مدرک
کلید واژه ها
مدارک مشابه
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد کنید

نام: ایمیل: