صفحه اصلی > شناسنامه
شناسنامه
پیمایش نتایج جستجو
 
Narrative of the embassy of Ruy Gonzales de Clavio to the court of Timour at samarcand
عنوان و نام پديدآور:
Markham, Clements Robert‬ ، م‍ت‍رج‍م‌
همکار:
ت‍ی‍م‍ور گ‍ورک‍ان‍ی‌، ۷۳۶-۸۰۷ق‌
موضوع:
English
زبان اثر:
Gonzalez de Clavijo, Ruy
مولف:
1859=1238
تاریخ انتشار:
كتاب چاپي
نوع:
1238 4ن9گ/1101 DSR
LCC:
جمهوری اسلامی ایران
شماره ثبت:
Image/jpg
جنس:
1
شماره جلد:
نسخه 1
شماره نسخه:
نیم نگاه | تحويل
54.198.86.28
ویرایش های مدرک
کلید واژه ها
مدارک مشابه
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد کنید

نام: ایمیل: