شناسنامه
عنوان:
مطالعه تطبیقی مبانی تاسیس تعدد جرم در حقوق کیفری ایران و مصر
پديدآور:
/نگارش سیدحسن جعفریان‌سوته جعفریان‌سوته، سیدحسن
نام سازمان:
دانشگاه آزاد اسلامی , . واحد دامغان . دانشکده حقوق
نوع ماده:
همه انواع مدارک--متون--پايان نامه
نوع فایل:
image/jpg
يادداشتهاي مربوط به پايان نامه ها:
دامغان , (کارشناسی ارشد): حقوق جزا و جرم شناسی. , ‏‫‏، ۱۳۸۹. , دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان، دانشکده حقوق.
موضوع:
ج‍رم‌ م‍ت‍ع‍دد
ح‍ق‍وق‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌
شماره کتابشناسي ملي:
‏‫‏۲۷۹۵۰۰۲
يادداشت:
‏‫‏کتابنامه: ص. ۱۴۱-۱۴۷.
نام جغرافيايي به منزله موضوع:
ایران مصر
شناسه كد كتاب:
2795002
پیوند ثابت:
http://dl.nlai.ir/UI/Permalink/353525
192.168.32.137
نمایشگر های مدرک
ویرایش های مدرک
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :