پیمایش
  جستجوی الفبایی
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
جستجوی عبارتنتایج   1  تا  10  از  46  نتیجه  در  0/2660104  ثانيه، 
 
           

مرتب سازی بر اساس
1
9
تصویر بندانگشتی
 
نوع :
تاریخ شفاهی
عنوان و نام پديدآور :
‏‫مصاحبه تاريخ شفاهي با امانوئل ملیک‌اصلانیان٬ ۱۹/۰۴/۱۳۷۸‬
موضوع :
ملیک اصلانیان , ، امانوئل , ‏‫، ‏۱۲۹۴ -‏ ۱۳۸۲.‬
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده :
رئوس مطالب مطرح شده در مصاحبه به اين شرح است: تحصیل موسیقی در آلمان از سنین کودکی تا سطوح دانشگاهی و اجرای کنسرت‌های متعدد در کشور آلمان٬ بازگشت به ایران و تدریس موسیقی٬ توجه به فلسفه و عرفان در آهنگسازی.
شناسه كد كتاب :
3782929
2
16
تصویر بندانگشتی
 
نوع :
تاریخ شفاهی
عنوان و نام پديدآور :
‏‫‬‏مصاحبه تاريخ شفاهي با احمد حامی، ۰۶/۰۳/۱۳۷۶‬
موضوع :
ح‍ام‍ی‌ , ، اح‍م‍د , ،‏‫‫ ۱۲۹۸ - ‏‏۱۳۷۹.‏‬
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده :
‏‫‬‏رئوس مطالب مطرح شده در مصاحبه به اين شرح است: شرح‌‌ بیوگرافی، تحصیل‌ در رشته‌ مهندسی‌ راه‌ و ساختمان، فعالیت‌ در جاده‌ سازی‌ و راهسازی‌ از دوران‌ رضا شاه‌ ، ساخت‌ پل‌ های‌ کشور از جمله‌ پل کرج، همکاری‌ با سازمان‌ برنامه‌ و بودجه‌ و وزارت‌ راه‌ از سال ۱۳۳۲.
شناسه كد كتاب :
3752663
3
24
تصویر بندانگشتی
 
نوع :
تاریخ شفاهی
عنوان و نام پديدآور :
‏‫‬‏مصاحبه تاريخ شفاهی با امرالله فرهادی‌آردکپان٬ ۱۳۸۶
موضوع :
فرهادی‌آردکپان , ، امراله , ، ‏‫۱۳۳۵‏-
شناسه كد كتاب :
3749986
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول) :
/ سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران,٬ مؤسسه مهرگان فرهنگ آسیا,فرهادی‌آردکپان , ، امراله , ، ‏‫۱۳۳۵‏- , ، مصاحبه‌شونده
4
49
تصویر بندانگشتی
 
نوع :
تاریخ شفاهی
عنوان و نام پديدآور :
‏‫‬‏‬‏مصاحبه تاريخ شفاهی با حسین شیخ‌زین‌الدین، ۰۹/۱۲/۱۳۸۵
موضوع :
ش‍ی‍خ‌ زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ , ، ح‍س‍ی‍ن‌
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده :
رئوس مطالب مطرح‌شده در مصاحبه به اين شرح است: آشنایی با فرهنگ جدید در فضای مذهبی و سنتی خانواده، تحصیل در دانشکده هنرهای زیبا، اساتید و هم‌دوره‌ای‌ها، استفاده همزمان از کلاس‌های دانشکده ادبیات و پرداختن به به مطالعات فلسفیُ، معماری، معماری ایانی و معماری اسلامی، نسبت سنت و مدنیته در فضای معماری ایرانی، زیبایی‌شناسی در معماری ایرانی...
شناسه كد كتاب :
3748429
5
95
تصویر بندانگشتی
 
نوع :
تاریخ شفاهی
عنوان و نام پديدآور :
‏‫‬‏مصاحبه تاريخ شفاهی با علی‌ا‌کبر معین‌فر، ۱۳۷۳-۱۳۷۴‏‬
موضوع :
م‍ع‍ی‍ن‌ف‍ر , ، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر , ، ۱۳۰۷-
شناسه كد كتاب :
3748087
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول) :
/ سا‌ز‌ما‌ن ا‌سنا‌د ملی ا‌یر‌ا‌ن,م‍ع‍ی‍ن‌ف‍ر , ، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر , ، ۱۳۰۷- , ، مصاحبه‌شونده
6
25
تصویر بندانگشتی
 
نوع :
تاریخ شفاهی
عنوان و نام پديدآور :
‏‫‬‏مصاحبه تاريخ شفاهي با ایرج ملک‌پور، ۲۱/۱۲/۱۳۷۵
موضوع :
م‍ل‍ک‍پ‍ور , ، ای‍رج‌ , ، ۱۳۱۹ -
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده :
رئوس مطالب مطرح‌شده در مصاحبه به اين شرح است: تحصيل در رشته فيزيك دانشگاه تهران و رشته مطالعه فضا با ماهواره در فرانسه، اخذ دكترای نجوم از دانشگاه پاریس، تدریس و ریاست گروه فیزیک دانشگاه پلی‌تکنیک و بخش فیزیک خورشیدی و ستاره‌شناسی دانشگاه تهران.
شناسه كد كتاب :
3748503
7
17
تصویر بندانگشتی
 
نوع :
تاریخ شفاهی
عنوان و نام پديدآور :
‏‫‬‏مصاحبه تاريخ شفاهی با منصور نجومی٬ ۱۰/۰۴/۱۳۷۵
موضوع :
نجومی , ، منصور , ، ۱۲۹۵ -
شناسه كد كتاب :
3763426
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول) :
/سازمان اسناد ملی ایران,نجومی , ، منصور , ، ۱۲۹۵ - , ، مصاحبه‌شونده
8
16
تصویر بندانگشتی
 
نوع :
تاریخ شفاهی
عنوان و نام پديدآور :
‏‫‬‏مصاحبه تاريخ شفاهی با بهزاد نبوی٬ ۱۰/۰۶/۱۳۷۵
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده :
‏‫رئوس مطالب مطرح شده در مصاحبه به اين شرح است: نقش روحانیت در فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی و اهمیت نقش امام خمینی(ره) و جنبش‌ها و گروههای مرتبط با روحانیت٬ وضعیت گروههای سیاسی مخالف رژیم پس از پانزده خرداد ‏۱۳۴۲‏،‬ ضرورت مبارزه مسلحانه٬ تحلیلی از مبارزه مجاهدین خلق و کشیده شدن آنها به سوی مارکسیسم٬ نقش دکتر شریعتی در روشنگری جوانان مسلمان.‏‬
شناسه كد كتاب :
3763791
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول) :
/سازمان اسناد ملی ایران,ن‍ب‍وی‌ , ، ب‍ه‍زاد , ، مصاحبه‌شونده
9
20
تصویر بندانگشتی
 
نوع :
تاریخ شفاهی
عنوان و نام پديدآور :
‏‫‬‏مصاحبه تاريخ شفاهی با محمدرضا رادمنش٬ ۱۱/۰۸/۱۳۷۵
موضوع :
رادم‍ن‍ش‌ , ، م‍ح‍م‍درض‍ا
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده :
رئوس مطالب مطرح‌شده در مصاحبه به اين شرح است: فعالیت‌های رادمنش در راستای حمایت از آیت‌الله کاشانی و بعدها از نهضت آزادی٬ فعالیت در جهت پیروی از امام خمینی(ره).
شناسه كد كتاب :
3750938
10
19
تصویر بندانگشتی
 
نوع :
تاریخ شفاهی
عنوان و نام پديدآور :
‏‫‬مصاحبه تاريخ شفاهی با محمد فراهانی٬ ۰۱/۰۸/۱۳۷۵
موضوع :
فراهانی , ، محمد , ، ‏‫۱۳۱۵ - ‏۱۳۹۱.‬,همدانی , ، حسین , ‏‫، ‏۱۳۰۳ -‬,اسماعیل‌زاده چلیپا , ، حسن , ، ‏‫۱۳۰۱ -‏‬
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده :
رئوس مطالب مطرح‌شده در مصاحبه به اين شرح است: فراگیری نقاشی قهوه‌خانه تحت سرپرستی حسین قوللر‌آغاسی٬ مراحل پرده درویش و نقاشی پشت شیشه٬ حسین قوللر‌آغاسی٬ تفاوت آثار مدبر با آثار قوللر‌آغاسی.
شناسه كد كتاب :
3749608
نتایج   1  تا  10  از  46  نتیجه  در  0/2660104  ثانيه