پیمایش
  جستجوی الفبایی
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
عبارت جستجونتیجه  1  تا  12  از  32672  نتیجه  در  0/3750158  ثانیه 
 
گالری لیست گراف
       
1
370
تصویر بندانگشتی
عنوان :
ص‍ح‍ی‍ف‍ه‌ س‍ج‍ادی‍ه‌
موضوع :
,
حقوق :
a
منبع :
۵-۱۱۸۴
زبان اثر :
عربی
2
302
بندانگشتی
عنوان :
م‍ح‍ج‍ة ال‍ع‍ل‍م‍اء
منبع :
۵-۴۷۹۸
نوع :
نسخه خطي
جنس :
image/jpg
موضوع (اسم عام ياعبارت اسمي عام) :
اص‍ول‌ ف‍ق‍ه‌ ش‍ی‍ع‍ه‌ -- قرن ۱۴.
3
2
تصویر بندانگشتی
عنوان :
خط از مظلمه ...
حقوق :
a
زبان اثر :
فارسی
نوع :
نسخه خطي
جنس :
منابع برگزيده ايران شناسي
4
2
بندانگشتی
عنوان :
تابلوخط چلیپا : صوفیانی ...
حقوق :
a
منبع :
۵-۲۶۳۴۲
زبان اثر :
فارسی
نوع :
نسخه خطي
5
398
تصویر بندانگشتی
عنوان :
كتاب داستانی
حقوق :
a
زبان اثر :
فارسی
نوع :
نسخه خطي
جنس :
منابع برگزيده ايران شناسي
6
82
بندانگشتی
عنوان :
کتابچه دستورالعمل مسافرت عربستان و تحقیق احوال سد اهواز[نسخه خطی]
موضوع :
سفرنامه‌های ایرانی,نجم‌الدوله،عبدالغفاربن علی محمد،۱۲۵۵-۱۳۲۶ -- سفرها -- ایران -- خوزستان,خوزستان -- سیروسیاحت
زبان اثر :
فارسی
نوع :
نسخه خطي
جنس :
منابع برگزيده ايران شناسي
7
32
تصویر بندانگشتی
عنوان :
قرآن(یك حزب)
حقوق :
a
منبع :
۵-۳۰۵۰۹
زبان اثر :
عربی
نوع :
نسخه خطي
8
186
بندانگشتی
عنوان :
بیاض دعا
حقوق :
a
منبع :
۵-۱۹۹۱۰
زبان اثر :
عربی
نوع :
نسخه خطي
9
112
تصویر بندانگشتی
عنوان :
بحارالانوار[نسخه خطی]
پديدآور :
مجلسی ، محمد باقر بن محمد تقی
موضوع :
شیعه -- حد یث
زبان اثر :
فارسی
نوع :
نسخه خطي
10
12
بندانگشتی
عنوان :
ب‍رگ‍زی‍ده‌ ق‍رآن‌
همکار :
طال‍ق‍ان‍ی‌، ق‍رب‍ان‍ع‍ل‍ی‌، ق‍رن‌ ۱۴ق‌، ک‍ات‍ب‌
منبع :
۵-۵۸۶۰
نوع :
نسخه خطي
جنس :
image/jpg
11
172
تصویر بندانگشتی
عنوان :
دیوان غزلیات فیض
حقوق :
a
منبع :
۵-۳۱۶۲۳
زبان اثر :
فارسی
نوع :
نسخه خطي
12
138
بندانگشتی
عنوان :
ك‍ش‍ف‌ ال‍غ‍رائ‍ب‌
زبان اثر :
فارسی
نوع :
نسخه خطي
جنس :
منابع برگزيده ايران شناسي
موضوع (اسم عام ياعبارت اسمي عام) :
ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- ق‍اج‍اری‍ان‌، ۱۱۹۳ - ق‌۱۳۴۴,nli
نتیجه  1  تا  12  از  32672  نتیجه  در  0/3750158  ثانیه