پیمایش
  جستجوی الفبایی
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
عبارت جستجونتیجه  1  تا  12  از  32672  نتیجه  در  0/4687414  ثانیه 
 
گالری لیست گراف
       
1
32
تصویر بندانگشتی
عنوان :
قرآن(یك حزب)
حقوق :
a
منبع :
۵-۳۰۵۰۹
زبان اثر :
عربی
نوع :
نسخه خطي
2
112
بندانگشتی
عنوان :
بحارالانوار[نسخه خطی]
پديدآور :
مجلسی ، محمد باقر بن محمد تقی
موضوع :
شیعه -- حد یث
زبان اثر :
فارسی
نوع :
نسخه خطي
3
106
تصویر بندانگشتی
عنوان :
دیوان اسرار
حقوق :
a
منبع :
۵-۲۴۴۵۷
زبان اثر :
فارسی
نوع :
نسخه خطي
4
110
بندانگشتی
عنوان :
شرح سوره حمد[نسخه خطی]
موضوع :
قرآن -- سوره حمد -- شرح و تفسیر
زبان اثر :
فارسی
نوع :
نسخه خطي
جنس :
منابع برگزيده ايران شناسي
5
260
تصویر بندانگشتی
عنوان :
ب‍ح‍ارالان‍وار (ج‍ل‍د ب‍ی‍س‍ت‌ و دوم‌)
حقوق :
a
منبع :
۵-۵۸۰
زبان اثر :
عربی
نوع :
نسخه خطي
6
4
بندانگشتی
عنوان :
قطعه خوشنویسی
حقوق :
a
منبع :
۵-۳۴۶۲۰
زبان اثر :
فارسی
نوع :
نسخه خطي
7
394
تصویر بندانگشتی
عنوان :
خوابنامه دانیال
حقوق :
a
منبع :
۵-۲۷۲۶۰
زبان اثر :
فارسی
نوع :
نسخه خطي
8
208
بندانگشتی
عنوان :
جنگ شعر
حقوق :
a
منبع :
۵-۳۵۲۲۶
زبان اثر :
فارسی
نوع :
نسخه خطي
9
702
تصویر بندانگشتی
عنوان :
ت‍ن‍ب‍ی‍ه‌ ال‍غ‍اف‍ل‍ی‍ن‌ و ت‍ذک‍ره‌ ال‍ع‍ارف‍ی‍ن‌,[ن‍ه‍ج‌ ال‍ب‍لاغ‍ه‌. ش‍رح‌ (ف‍ارس‍ی‌)],ت‍رج‍م‍ه‌ و ش‍رح‌ ف‍ارس‍ی‌ ن‍ه‍ج‌ال‍ب‍لاغ‍ه‌,ن‍ه‍ج‌ ال‍ب‍لاغ‍ه‌
پديدآور :
ف‍ت‍ح‌ال‍ل‍ه‌ب‍ن‌ ش‍ک‍رال‍ل‍ه‌ ک‍اش‍ان‍ی‌
موضوع :
ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ اب‍ی‌طال‍ب‌(ع‌)، ام‍ام‌ اول‌، ۲۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌ - ۴۰ق‌. -- ن‍ه‍ج‌ ال‍ب‍لاغ‍ه‌ -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر,nli,۴۷۹ - ۲۳۶۴/چ‌۱۱۹
زبان اثر :
فارسی
نوع :
نسخه خطي
10
446
بندانگشتی
عنوان :
کلیات‌سعدی
پديدآور :
/شیخ مصلح الدین سعدی,Sadi,,س‍ع‍دی‌
كاتب :
: باهتمام محمدتقی‌الحسنی‌الحسینی
موضوع :
nli,nli,-- ‏‫قرن ۷ق.‏,298251,-- قرن ‏‫۷ق.‏‬,شعر فارسی,247578,نثر فارسی
حقوق :
زبان : فارسی
11
588
تصویر بندانگشتی
عنوان :
دیوان ناصرخسرو
حقوق :
a
منبع :
۵-۲۳۳۳۶
زبان اثر :
فارسی
نوع :
نسخه خطي
12
512
بندانگشتی
عنوان :
ذخیره خوارزمشاهی
حقوق :
a
زبان اثر :
فارسی
نوع :
نسخه خطي
جنس :
منابع برگزيده ايران شناسي
نتیجه  1  تا  12  از  32672  نتیجه  در  0/4687414  ثانیه