پیمایش
  جستجوی الفبایی
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
جستجوی عبارتنتایج   1  تا  10  از  2659  نتیجه  در  0/2813102  ثانيه، 
 
             

مرتب سازی بر اساس
1


550
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
محبوب القلوب شمسه و قهقهه[چاپ سنگی]
مولف :
شیرازی، علی نقی ، تصویرگر,فراهی ، برخوردار بن محمود ، قرن ۱۰ق.
تاریخ انتشار :
بمبئی: به سعی و اهتمام میرزا علی نقی شیرازی، ۱۳۲۶ق
موضوع :
داستانهای فارسی -- قرن ۱۰ ق,داستانهی اخلاقی,نثر فارسی -- قرن ۱۰ ق
زبان اثر :
فارسي
2


812
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
تاریخ عالم آرای عباسی(ج۱) [چاپ سنگی]
مولف :
سکندر بیک منشی
تاریخ انتشار :
۱۳۱۴ق
زبان اثر :
فارسي
نوع :
چاپ سنگي
3


554
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
ناسخ‌التواریخ[چاپ سنگی]/محمدتقی لسان الملک مستوفی؛مصحح: محمدعلی‌بن‌حسین اسکویی؛کاتب : علی‌بن‌قنبرعلی شفائی
مولف :
اسکویی، محمدعلی‌بن‌حسین، قرن ۱۴. مصحح,س‍پ‍ه‍ر، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌،‏‫ ‏‫۱۲۱۶,شفائی، علی‌بن‌قنبرعلی، قرن ۱۴. کاتب
تاریخ انتشار :
[تبریز]: حاج احمدآقا کتابفروش تبریزی، ۱۳۱۸ ق.([تبر
موضوع :
حسین‌بن علی (ع)، امام سوم، ۴ - ۶۱ق -- سرگذشتنامه,واقعه کربلا، ۶۱ق,اسلام -- تاريخ,Hosayn ibn Ali‪, Imam III, 625 - 680‪ -- Biography
زبان اثر :
فارسي
4


268
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
سفرنامه ناصرالدین شاه به انگلستان [چاپ سنگی]
مولف :
علی ابن ابوالحسن موسوی تستری
تاریخ انتشار :
بمبئی: میرزا محمدعلی شیرازی، ۱۲۹۰ق.
زبان اثر :
فارسي
نوع :
چاپ سنگي
5


116
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
انیس‌الامرا[چاپ سنگی]
مولف :
حسین کرمانی ، محمد حسین بن جواد قرن ۱۳ ق .
تاریخ انتشار :
بمبئی[شیخعلی محلاتی حایری]، ۱۲۸۷ ق .
موضوع :
پرندگان -- بیماریها -- متون قدیمی تا قرن ۱۴.,پرندگان -- بیماریها -- درمان -- متون قدیمی تا قرن ۱۴.
زبان اثر :
فارسي
6


16
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
کلام الله مجید [چاپ سنگی]
مولف :
محمد البروجردی
تاریخ انتشار :
[بی‌جا]: [بی‌نا]، ۱۲۷۵ق.
زبان اثر :
عربی
نوع :
چاپ سنگي
7


74
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
جنات الخلود [چاپ سنگی]
مولف :
محمدرضا امامی
تاریخ انتشار :
[بی‌جا]: محمدحسین کاشانی، ۱۳۱۰ق.
زبان اثر :
عربی
نوع :
چاپ سنگي
8


116
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
منتخب‌الرسائل[چاپ سنگی]
مولف :
ب‍روج‍ردی‌، ح‍س‍ی‍ن‌، ‏‫۱۲۵۳ - ۱۳۴۰.‏,ش‍ع‍ران‍ی‌، اب‍وال‍ح‍س‍ن‌،‏‫۱۳۵۲-۱۲۸۱.‏، مصحح
تاریخ انتشار :
[بی‌جا]:: سید‌احمد‌ و سیدمحموداخوان کتابچی، ۱۳۶۶ق.
موضوع :
اص‍ول‌ دی‍ن‌,ف‍روع‌ دی‍ن‌
زبان اثر :
فارسي
9


334
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
ص‍د پ‍ن‍د[چاپ سنگی]
مولف :
ق‍م‍ی‌، ع‍ل‍ی‌اص‍غ‍ر
زبان اثر :
فارسي
نوع :
چاپ سنگي
جنس :
Image/jpg
10


482
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
کلیات‌سعدی[چاپ سنگی]
مولف :
س‍ع‍دی‌، م‍ص‍ل‍ح‌‌ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌،‏‫ ‏‫ - ‏۶۹
تاریخ انتشار :
تهران: حاج‌محمدعلی‌علمی،[بی‌تا].(تهران:انتشارات کت
موضوع :
شعر فارسی -- قرن ۷ق,نثر فارسی-- ‏‫قرن ۷ق.‏,سعدی، م‍ص‍ل‍ح‌‌ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌،‏‫ - ۶۹۱؟ق.‏‬-- سرگذشتنامه. ‪Sa'di‪--Mosleh-ibn Abdollah‪--Biography.
زبان اثر :
فارسي
نتایج   1  تا  10  از  2659  نتیجه  در  0/2813102  ثانيه