پیمایش
  جستجوی الفبایی
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
عبارت جستجونتیجه  1  تا  12  از  15317  نتیجه  در  2/4687427  ثانیه 
 
گالری لیست جدول گراف
       

مرتب سازی بر اساس
1
276
تصویر بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
ق‍اب‍ل‍گ‍ی‌
نوع :
كتاب چاپي
جنس :
image/jpg
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول) :
/ ت‍ال‍ی‍ف‌ م‍ی‍س‌ ا. ث‌. اس‍ت‍رات‍ن‌,اس‍ت‍رات‍ن‌,‎Straten, A. C. H.‬
شماره کتابشناسي ملي :
‭۱۷۷۸
2
532
بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
مدیریت سرمایه‌گذاری,[کتاب],/ [نویسندگان ویلیام‌اف. شارپ، گوردون‌جی. الکساندر، جفری‌وی. بیلی],؛ مترجمین علی پارسائيان، احسان پارسائیان.‮‬
همکار :
,,
حقوق :
a
زبان اثر :
فارسی
نوع :
كتاب چاپي
3
170
تصویر بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
The arts of Persia/ ‎edited by R. W. Ferrier‬
مولف :
ف‍ری‍ه‌، رون‍ال‍د، گ‍ردآورن‍ده‌,Ferrier, Ronald W
موضوع :
ه‍ن‍ر ای‍ران‍ی‌,ای‍ران‌ -- آث‍ار ت‍اری‍خ‍ی‌
زبان اثر :
English
نوع :
كتاب چاپي
4
55
بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
Omar Chaijam Rubaijat
نوع :
كتاب چاپي
جنس :
image/jpg
LCC :
PIR۴۶۲۵ , ‭/ی‌۸۸آ۷ ۱۲۹۲
شماره رکورد کتابشناسي :
۱‌ف‍ا‬۸ /۲۲
5
550
تصویر بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
ه‍زار و ی‍ک‌ ش‍ب‌ ت‍رج‍م‍ه‌ از ال‍ف‌ ل‍ی‍ل‍ه‌ و ل‍ی‍ل‍ه‌
نوع :
كتاب چاپي
جنس :
image/jpg
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول) :
ه‍زار و ی‍ک‍ش‍ب‌
شماره کتابشناسي ملي :
‭۱۵۳۴
6
114
بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
دی‍وان‌ ف‍ک‍اه‍ی‍ات‌ روح‍ان‍ی‌
نوع :
كتاب چاپي
جنس :
image/jpg
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول) :
روح‍ان‍ی‌، غ‍لام‍رض‍ا، - ۱۲۷۵
شماره کتابشناسي ملي :
‭۲۸۹۴
7
58
تصویر بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
‏‫‭‭‭The mysteries of the Great Pyramid in relation to freemasonry
حقوق :
a
نوع :
كتاب چاپي
جنس :
image/jpg
LCC :
‏‫‭‭HS۴۲۵ , ‭/ب‌۲م‌۹ ۱۳۱۷
8
808
بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
Dictionnaire universel d'histoire naturelle
حقوق :
a
نوع :
كتاب چاپي
جنس :
image/jpg
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول) :
/M. ch. d'orbigny
9
60
تصویر بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
Vers le Khorasan (automne 1934): Aux lieux Saints de la Perse (automne 1931)/ ‎Henri Masse‬
مولف :
م‍اس‍ه‌، ه‍ان‍ری‌، ۱۹۶۹ - ۱۸۸۶,MAsse, Henri‬
موضوع :
خ‍راس‍ان‌ -- س‍ی‍ر و س‍ی‍اح‍ت‌,م‍ش‍ه‍د -- زی‍ارت‍گ‍اه‍ه‍ا,م‍اس‍ه‌، ه‍ان‍ری‌، ۱۹۶۹ - ۱۸۸۶ -- خ‍اطرات‌,ای‍ران‌ -- س‍ی‍ر و س‍ی‍اح‍ت‌ -- ق‍رن‌ ۱۴
زبان اثر :
English
نوع :
كتاب چاپي
10
374
بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
<الموافقات = موافقات> فی‌ اصول‌الشریعه
همکار :
,
حقوق :
a
زبان اثر :
عربی
نوع :
كتاب چاپي
11
532
تصویر بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
Histoire naturelle Genrale et particuliere
حقوق :
a
نوع :
كتاب چاپي
جنس :
image/jpg
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول) :
M. le comte de buffon
12
80
بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
The Mithraic origin and meanings of the rotas - sator square
نوع :
كتاب چاپي
جنس :
image/jpg
LCC :
BF۱۶۲۳ , ‭/م‌۴م‌۸ ۱۳۵۲
شماره رکورد کتابشناسي :
۱۳۳ /۳۳
نتیجه  1  تا  12  از  15317  نتیجه  در  2/4687427  ثانیه