پیمایش
  جستجوی الفبایی
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
جستجوی عبارتنتایج   1  تا  10  از  168154  نتیجه  در  0.624988  ثانيه،   
             

مرتب سازی بر اساس
1
870f1f15-02b1-4d2b-aa1a-00015dc135be

 
عنوان :
موزه و مرکز مطالعات انرزی باد(با تاکیدبر تهویه طبیعی)
همکار :
,
نوع ماده :
پايان نامه
نوع فایل :
Image/jpg
پديدآور :
/نگارش سیدمطهره رضوی
شناسنامه | نیم نگاه | تحويل
 
2
e4e3b8ad-0cff-4703-81a8-00024fb36521

 
عنوان :
شناسایی و بررسی عوامل موثر در پیاده‌سازی موفق سیستم مدیریت زیست‌محیطی در صنعت کاشی و سرامیک استان یزد: مقایسه دو روش مدل‌سازی معادله ساختاری و سیستم استنتاج عصبی- فازی تطبیقی
همکار :
,
نوع ماده :
پايان نامه
نوع فایل :
Application/docx
پديدآور :
/پژوهش و نگارش مهسا نمک‌شناس‌جهرمی
شناسنامه | نیم نگاه | تحويل
 
4
d5852f34-9f20-44e7-9b84-0002d8246066

 
عنوان :
استفاده از الگوریتم‌های فراابتکاری در حل مسائل قابلیت اطمینان و برنامه‌ریزی تصادفی
همکار :
,
نوع ماده :
پايان نامه
نوع فایل :
Application/pdf
پديدآور :
/پژوهشگر حسین رخشانی
شناسنامه | نمايش | تحويل
 
5
53e72a3d-a132-4828-ac16-0002fbdba3fb

 
عنوان :
بررسی تاثیر هنجارهای اخلاقی در بازاریابی بر کیفیت رابطه و تعهد مشتری در حوزه‌ی خدمات حقوقی
همکار :
,
نوع ماده :
پايان نامه
نوع فایل :
Application/doc
پديدآور :
/پژوهش و نگارش مرضیه فلاح‌تفتی
شناسنامه | نیم نگاه | تحويل
 
6
a9b27dd4-252b-4f0d-bbb0-0003653dd25a

 
عنوان :
بررسی میزان بیان ژن Ampc در سویه‌های سودوموناس آئروژینوزای مقاوم به کارباپنم ایزوله‌شده از بیماران سوختگی در بیمارستان شهر تهران
همکار :
,
نوع ماده :
پايان نامه
نوع فایل :
Application/pdf
پديدآور :
/نگارش فاطمه عطاران‌رضایی
شناسنامه | نیم نگاه | تحويل
 
7
bda7e8d8-cd48-4524-9096-0003bd252df3

 
عنوان :
کاربرد نانو ذرات اکسید روی جهت حفاظت چوب‌های راش (Fagus orientalis) و توسکا (Alnus glutinosa)
همکار :
,
نوع ماده :
پايان نامه
نوع فایل :
Image/jpg
پديدآور :
/نگارش محسن یکه‌خانی
شناسنامه | نیم نگاه | تحويل
 
8
e95c83bb-f5c6-4a6f-bca4-00046118fb55

 
عنوان :
نقش وراثت در اسکیزوفرنیا (در بیماران بستری در بیمارستان روانی ارومیه)
همکار :
,
نوع ماده :
پايان نامه
نوع فایل :
Application/pdf,Image/jpg
پديدآور :
/پژوهشگر محسن جمشیدی
شناسنامه | نیم نگاه | تحويل
 
9
a46bb279-0042-457a-8f35-000477d1ff8f

 
عنوان :
بررسی تأثیر طب فشاری بر درد زایمان
همکار :
,
نوع ماده :
پايان نامه
نوع فایل :
Image/jpg
موضوع :
درد,زایمان,,
شناسنامه | نیم نگاه | تحويل
 
10
29415f87-e025-4718-92e2-000590536fc2

 
عنوان :
بررسی عوامل موثر بر نگه‌داری نیروی انسانی در آموزش و پرورش باغمک
نوع ماده :
پايان نامه
نوع فایل :
Image/jpg
موضوع :
م‍دی‍ری‍ت‌ ن‍ی‍روی‌ ان‍س‍ان‍ی‌,ن‍ی‍روی‌ ان‍س‍ان‍ی‌ آم‍وزش‍ی‌,رضایت شغلی,
پديدآور :
قاسمی‌برون، عبدالرحیم
شناسنامه | نیم نگاه | تحويل
 

 
ميزان مطابقت :|||||||||||||||||||||
شناسنامه | نمايش | تحويل
 
نتایج   1  تا  10  از  168154  نتیجه  در  0.624988  ثانيه