پیمایش
  جستجوی الفبایی
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
عبارت جستجونتیجه  1  تا  12  از  262909  نتیجه  در  0/374987  ثانیه 
 
گالری لیست گراف
           
1
253
تصویر بندانگشتی
عنوان :
سنجش پایداری محلات شهری ایلام با تاکید بر عدالت اجتماعی
نوع فایل :
image/jpg
پديدآور :
/موسی ملکی‌پور
يادداشتهاي مربوط به پايان نامه ها :
(دکتری تخصصی): جعرافیا و برنامه‌ریزی شهری , ۱۳۹۲ , دانشگاه پیام نور، مرکز تحصیلات تکمیلی رساله، گروه جغرافیا.
حقوق :
a
2
213
بندانگشتی
عنوان :
موزه و مرکز مطالعات انرزی باد(با تاکیدبر تهویه طبیعی)
نوع فایل :
image/jpg
پديدآور :
/نگارش سیدمطهره رضوی
يادداشتهاي مربوط به پايان نامه ها :
قزوین , (کارشناسی ارشد): مهندسی معماری-گرایش معماری , ،۱۳۹۲ , دانشگاه‌ آزاد اسلامی، واحد قزوین،دانشکده معماری و شهرسازی، گروه معماری.
حقوق :
a
3
101
تصویر بندانگشتی
عنوان :
بررسی تاثیر کارایی فرز‌های الماسی بر استحکام باند کامپوزیت به عاج در سیستم باندینگ خود اچ کننده Se Bond
نوع فایل :
image/jpg
پديدآور :
/نگارش غلامحسین برفر
يادداشتهاي مربوط به پايان نامه ها :
اصفهان , (دکترای عمومی): دندانپزشکی. , ‏‫ ، ۱۳۸۵.‬ , دانشگاه علوم پزشکی اصفهان،دانشکده دندانپزشکی،گروه ترمیمی.
حقوق :
a
4
53
بندانگشتی
عنوان :
‏‫بررسی سبکهای یادگیری در دانشجویان پزشکی با استفاده از ابزار VARK در دانشگاه علوم پزشکی ایران - سال ۱۳۸۸‏‬
نوع فایل :
image/jpg
پديدآور :
/نگارش امیرمحمد رضائیان‌فیاض
يادداشتهاي مربوط به پايان نامه ها :
(کارشناسی ارشد): آموزش پزشکی
حقوق :
a
5
179
تصویر بندانگشتی
عنوان :
تحلیل محتوای برنامه‌های تلویزیونی کودکان از منظر خشونت
نوع فایل :
image/jpg
پديدآور :
/ پژوهشگر آذردخت یمینی,یمینی، آذردخت
يادداشتهاي مربوط به پايان نامه ها :
( کارشناسی ارشد ) : تحقیقات آموزشی
حقوق :
a
6
111
بندانگشتی
عنوان :
تاثیر آنتاگونیست‌های گابا A و B روی مهار القایی بوپروپیون در نورون‌های گاباارژیک هسته تگمنتوم شکمی موش صحرایی
نوع فایل :
image/jpg
پديدآور :
/پژوهش و نگارش فرشته طالع
يادداشتهاي مربوط به پايان نامه ها :
آذربایجان‌غربی , (کارشناسی ارشد): فیزیولوژی , ، ۱۳۹۴. , دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان‌غربی، دانشکده پزشکی ارومیه.
حقوق :
a
7
118
تصویر بندانگشتی
عنوان :
نقش وراثت در اسکیزوفرنیا (در بیماران بستری در بیمارستان روانی ارومیه)
نوع فایل :
image/jpg
پديدآور :
/پژوهشگر محسن جمشیدی
يادداشتهاي مربوط به پايان نامه ها :
تهران , (کارشناسی ارشد): روانشناسی عمومی. , ، ۱۳۷۵. , دانشگاه علامه طباطبائی.
حقوق :
a
8
176
بندانگشتی
عنوان :
بررسی تأثیر طب فشاری بر درد زایمان
نوع فایل :
image/jpg
پديدآور :
/نگارنده مهدیه میرحسینی,میرحسینی، مهدیه
يادداشتهاي مربوط به پايان نامه ها :
‏‫(کارشناسی ارشد): مامایی، گرایش آموزش مامایی‬
حقوق :
a
9
182
تصویر بندانگشتی
عنوان :
عوامل تعیین کننده نگرشی و اجتماعی در جهت پویایی بازاریابی ویروسی
نوع فایل :
image/jpg
پديدآور :
/ دانشجو زهرا مدیریدلشاد
يادداشتهاي مربوط به پايان نامه ها :
تهران , (کارشناسی ارشد): مدیریت بازرگانی، گرایش بازاریابی. , ، ۱۳۹۳. , دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، دانشکده مدیریت و حسابداری.
حقوق :
a
10
73
بندانگشتی
عنوان :
بررسی عوامل موثر بر نگه‌داری نیروی انسانی در آموزش و پرورش باغمک
نوع فایل :
image/jpg
پديدآور :
/تهیه کننده عبد الرحیم قاسمی‌برون,قاسمی‌برون، عبدالرحیم
يادداشتهاي مربوط به پايان نامه ها :
( کارشناسی ارشد) : [ مدیریت ]
حقوق :
a
11
64
تصویر بندانگشتی
عنوان :
ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ ش‍ی‍وع‌ ع‍لائ‍م‌ و ن‍ش‍ان‍ه‌ه‍ای‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ ه‍اپ‍ی‍وت‍ی‍روئ‍ی‍دی‌
نوع فایل :
image/jpg
پديدآور :
ف‍ت‍ح‍ی‌، م‍س‍ع‍ود
نوع ماده :
پايان نامه
همکار :
,
12
264
بندانگشتی
عنوان :
رئ‍ال‍ی‍زم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ در س‍ی‍ن‍م‍ای‌ ای‍ران‌ (۱۳۶۵ - ۱۳۷۵) و ن‍ق‍ش‌ آن‌ در س‍اخ‍ت‌ اف‍ک‍ار ع‍م‍وم‍ی‌
نوع فایل :
image/jpg
پديدآور :
رج‍ب‌ زاده‌ طه‍م‍اس‍ب‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
نوع ماده :
پايان نامه
همکار :
,,,
نتیجه  1  تا  12  از  262909  نتیجه  در  0/374987  ثانیه