پیمایش
  جستجوی الفبایی
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
جستجوی عبارتنتایج   1  تا  10  از  234978  نتیجه  در  0/7656146  ثانيه، 
 
گالری لیست گراف
             
1


253
تصویر بندانگشتی
 
عنوان :
سنجش پایداری محلات شهری ایلام با تاکید بر عدالت اجتماعی
نوع فایل :
image/jpg
نوع ماده :
پايان نامه
پديدآور :
/موسی ملکی‌پور
شماره کتابشناسي ملي :
۳۲۶۳۷۷۱
2


1
تصویر بندانگشتی
 
عنوان :
گذشت شاکی خصوصی و آثار آن در دادرسی کیفری ایران و تطبیق آن با قانون آئین دادرسی کیفری کشور سوریه
نوع فایل :
application/doc
نوع ماده :
پايان نامه
پديدآور :
/نگارش محمدرضا نجم‌الدينی,نجم‌الدینی، محمدرضا
شماره کتابشناسي ملي :
‏‫‏۲۶۹۳۵۵۴‬
3


213
تصویر بندانگشتی
 
عنوان :
موزه و مرکز مطالعات انرزی باد(با تاکیدبر تهویه طبیعی)
نوع فایل :
image/jpg
نوع ماده :
پايان نامه
پديدآور :
/نگارش سیدمطهره رضوی
شماره کتابشناسي ملي :
۳۶۳۴۳۲۵
4


101
تصویر بندانگشتی
 
عنوان :
بررسی تاثیر کارایی فرز‌های الماسی بر استحکام باند کامپوزیت به عاج در سیستم باندینگ خود اچ کننده Se Bond
نوع فایل :
image/jpg
نوع ماده :
پايان نامه
پديدآور :
/نگارش غلامحسین برفر
شماره کتابشناسي ملي :
۴۱۶۸۵۱۰
5


1
تصویر بندانگشتی
 
عنوان :
بررسی اثر تصویر برند، قیمت و پیشبرد فروش بر تغییر برند در بین دانشجویان استفاده کننده از خدمات پیام کوتاه در دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج
نوع فایل :
application/pdf
نوع ماده :
پايان نامه
پديدآور :
/نگارش صدیقه صدر
شماره کتابشناسي ملي :
۴۴۸۷۱۰۶
6


53
تصویر بندانگشتی
 
عنوان :
‏‫بررسی سبکهای یادگیری در دانشجویان پزشکی با استفاده از ابزار VARK در دانشگاه علوم پزشکی ایران - سال ۱۳۸۸‏‬
نوع فایل :
image/jpg
نوع ماده :
پايان نامه
پديدآور :
/نگارش امیرمحمد رضائیان‌فیاض
شماره کتابشناسي ملي :
۲۰۳۰۶۳۴
7


1
تصویر بندانگشتی
 
عنوان :
شناسایی و بررسی عوامل موثر در پیاده‌سازی موفق سیستم مدیریت زیست‌محیطی در صنعت کاشی و سرامیک استان یزد: مقایسه دو روش مدل‌سازی معادله ساختاری و سیستم استنتاج عصبی- فازی تطبیقی
نوع فایل :
application/docx
نوع ماده :
پايان نامه
پديدآور :
/پژوهش و نگارش مهسا نمک‌شناس‌جهرمی
شماره کتابشناسي ملي :
۴۰۲۵۳۵۶
8


179
تصویر بندانگشتی
 
عنوان :
تحلیل محتوای برنامه‌های تلویزیونی کودکان از منظر خشونت
نوع فایل :
image/jpg
نوع ماده :
پايان نامه
موضوع :
Television Programmes,ب‍رام‍ج‌ ال‍ت‍ل‍ف‍ی‍زی‍ون‌,روان‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ک‍ودک‌,پ‍رخ‍اش‌ گ‍ری‌
پديدآور :
/ پژوهشگر آذردخت یمینی,یمینی، آذردخت
9


111
تصویر بندانگشتی
 
عنوان :
تاثیر آنتاگونیست‌های گابا A و B روی مهار القایی بوپروپیون در نورون‌های گاباارژیک هسته تگمنتوم شکمی موش صحرایی
نوع فایل :
image/jpg
نوع ماده :
پايان نامه
پديدآور :
/پژوهش و نگارش فرشته طالع
شماره کتابشناسي ملي :
۴۴۹۴۸۵۰
10


1
تصویر بندانگشتی
 
عنوان :
استفاده از الگوریتم‌های فراابتکاری در حل مسائل قابلیت اطمینان و برنامه‌ریزی تصادفی
نوع فایل :
application/doc
نوع ماده :
پايان نامه
پديدآور :
/پژوهشگر حسین رخشانی
شماره کتابشناسي ملي :
۳۷۰۲۷۰۰
نتایج   1  تا  10  از  234978  نتیجه  در  0/7656146  ثانيه