پیمایش
  جستجوی الفبایی
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
عبارت جستجونتیجه  1  تا  12  از  315155  نتیجه  در  0/3906467  ثانیه 
 
گالری لیست گراف
       
1
1
تصویر بندانگشتی
عنوان :
بررسی خواص اساسی و مدلسازی ایزوترم جذب تعادلی فیلمهای خوراکی بر پایه ژلاتین ماهی سرد آبی اصلاح‌شده باقند لاکتوز و گلوکز
نوع فایل :
application/docx
پديدآور :
/نگارنده الهام محسنی
يادداشتهاي مربوط به پايان نامه ها :
دامغان , (کارشناسی ارشد): مهندسی صنایع غذایی،گرایش تکنولوژی مواد غذایی. , ، ۱۳۹۲. , دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دامغان، دانشکده کشاورزی.
حقوق :
a
2
133
بندانگشتی
عنوان :
سنتز پلیمرهای قالب مولکولی به منظور پیش تغلیظ و اندازه‌گیری آلومینیوم در محلول‌های آبی
نوع فایل :
image/jpg
پديدآور :
/نگارش نگین یزادانیان
يادداشتهاي مربوط به پايان نامه ها :
تهران , ( کارشناسی ارشد): گرایش شیمی تجزیه , ۱۳۹۰ , دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، دانشکده شیمی ـ گروه شیمی.
حقوق :
a
3
101
تصویر بندانگشتی
عنوان :
تعیین ساختار نگاشت‌های حافظ ویژگی‌های خاص روی جبر عملگرها
نوع فایل :
image/jpg
پديدآور :
/ نگارش روجا حسین‌زاده
يادداشتهاي مربوط به پايان نامه ها :
ساری , (دکتری): ریاضی محض(آنالیز ریاضی - نظریه عملگرها). , ۱۳۹۰. , دانشگاه مازندران، دانشکده‌ علوم ریاضی.
حقوق :
a
4
1
بندانگشتی
عنوان :
‏‫سنجش كارآفرينی سازمانی كاركنان اداری آموزش و پرورش استان مازندران براساس مدل ۷s مكنزی
نوع فایل :
application/docx
پديدآور :
/ اصغر داودی
يادداشتهاي مربوط به پايان نامه ها :
‏‫(کارشناسی ارشد): مدیریت. , ۱۳۹۲. , دانشگاه پیام نور، واحد تهران غرب، دانشکده مدیریت، گروه مدیریت.
حقوق :
a
5
140
تصویر بندانگشتی
عنوان :
ب‍ررس‍ی‌ ن‍گ‍رش‌ اس‍ات‍ی‍د در زم‍ی‍ن‍ه‌ ارت‍ق‍اآ ع‍ل‍م‍ی‌ و آم‍وزش‍ی‌ رش‍ت‍ه‌ه‍ای‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ در دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ای‌ ت‍ه‍ران‌
نوع فایل :
image/jpg
پديدآور :
پ‍ژوه‍ش‍گ‍ر م‍ری‍م‌ ب‍رات‍ی‌,ب‍رات‍ی‌، م‍ری‍م‌
نوع ماده :
پايان نامه
همکار :
,,,
6
148
بندانگشتی
عنوان :
اقفتصاد سیاسی قیام‌های مردمی خاورمیانه و شمال آفریاق ۲۰۱۲-۲۰۱۰(مطالعات موردی: مصر، تونس، لیبی)
نوع فایل :
image/jpg
پديدآور :
/نگارش عبدالکریم فیروزکلایی
يادداشتهاي مربوط به پايان نامه ها :
چالوس , (کارشناسی ارشد): مطالعات منطقه‌ای. , ، ۱۳۹۲. , دانشگاه آزاد اسلامی، واحد چالوس، دانشکده حقوق و علوم سیاسی.
حقوق :
a
7
1
تصویر بندانگشتی
عنوان :
بررسی انسجام واژگانی در شاهنامه فردوسی
نوع فایل :
application/docx
پديدآور :
/پژوهشگر ملیحه انوشه,انوشه، ملیحه
موضوع :
,
يادداشتهاي مربوط به پايان نامه ها :
تهران , (کارشناسی ارشد): زبانشناسی همگانی. , ‏‫‬‏٬ ۱۳۹۱. , دانشگاه آزاد اسلامی٬ واحد تهران مرکزی٬ دانشکده‌ زبانهای خارجی٬ گروه زبان‌شناسی همگانی.
8
1
بندانگشتی
عنوان :
‎‎اندازه گیری غلظت گاز رادون - ۲۲۲ در مدارس ابتدایی دخترانه شهر یزد
نوع فایل :
application/pdf
پديدآور :
‎‎/پژوهش و نگارش آرزو خویشداری
يادداشتهاي مربوط به پايان نامه ها :
‎‎‎‎‎‎( کارشناسی ارشد) , ‎، فیزیک هسته‌ای. , ‎، یزد. , ‎۱۳۹۵ , ‎دانشگاه یزد، پردیس علوم.
حقوق :
‎‎a
9
210
تصویر بندانگشتی
عنوان :
اولویت‌بندی محصولات و روش‌های آبیاری با استفاده از مدل AHP مطالعه موردی مناطق کشاورزی شهرستان ابهر
نوع فایل :
application/pdf
پديدآور :
/نگارش محمدرضا محبی
يادداشتهاي مربوط به پايان نامه ها :
ابهر , (کارشناسی ارشد): مهندسی عمران، گرایش مدیریت منابع آب. , ، ۱۳۹۵. , موسسه‌ی آموزش عالی صائب ابهر، دانشکده‌ی فنی مهندسی، گروه عمران.
حقوق :
a
10
92
بندانگشتی
عنوان :
تهیه و شناسایی نانو کامپوزیت‌های سلولز و سلولز استات با آهن تیتانات(Fe2TiO5) و بررسی خواص
نوع فایل :
image/jpg
پديدآور :
/نگارش قدم حسینی
يادداشتهاي مربوط به پايان نامه ها :
مهاباد , (کارشناسی ارشد): گرایش آلی , ۱۳۹۱ , دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد،دانشکده علوم پایه،گروه شیمی.
حقوق :
a
11
101
تصویر بندانگشتی
عنوان :
بررسی اعتبار اعمال حقوقی- تبرعی مریض در مرض متصل به موت
نوع فایل :
image/jpg
پديدآور :
/ نگارنده رسول شیروانی کرچگانی
يادداشتهاي مربوط به پايان نامه ها :
نراق , (کارشناسی ارشد): حقوق خصوصی. , ، ۱۳۹۲. , دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نراق.
حقوق :
a
12
1
بندانگشتی
عنوان :
مطالعه عوامل موثر بر محافظه کاریمالی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران
نوع فایل :
application/doc
پديدآور :
/نام دانشجو حسام آشوغ
يادداشتهاي مربوط به پايان نامه ها :
مازندران , (کارشناسی ارشد): حسابداری. , ، ۱۳۹۵. , دانشگاه مازندران، دانشکده علوم اقتصادی و اداری.
حقوق :
a
نتیجه  1  تا  12  از  315155  نتیجه  در  0/3906467  ثانیه