پیمایش
  جستجوی الفبایی
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
جستجوی عبارتنتایج   1  تا  5  از  5  نتیجه  در  0/1979968  ثانيه، 
 
گالری لیست گراف
           
1
0
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
قاجار
موضوع :
ناصر الدين قاجار ؛شاه ايران؛ قاجاريه ؛ فيلم مستند ؛فيلم صامت
زبان اثر :
فارسي
نوع :
فيلم
جنس :
mpeg
2
0
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
مصاحبه با حجه الاسلام شیخ عباس پور محمدی
زبان اثر :
فارسي
نوع :
مصاحبه
جنس :
wmv
مصاحبه شونده :
حجه الاسلام شیخ عباس پور محمدی
3
0
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
مصاحبه با حجه الاسلام سید یحیی جعفری
زبان اثر :
فارسي
نوع :
مصاحبه
جنس :
wmv
مصاحبه شونده :
حجه الاسلام سید یحیی جعفری
4
0
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
مصاحبه با علی اكبر صنعتی
زبان اثر :
فارسي
نوع :
مصاحبه
جنس :
wmv
مصاحبه شونده :
علی اكبر صنعتی
5
0
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
مصاحبه با شيخ محمدمهدی موحدی كرمانی
زبان اثر :
فارسي
نوع :
مصاحبه
جنس :
wmv
مصاحبه شونده :
شيخ محمدمهدی موحدی كرمانی
نتایج   1  تا  5  از  5  نتیجه  در  0/1979968  ثانيه