پیمایش
  جستجوی الفبایی
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
جستجوی عبارتنتایج   1  تا  10  از  66  نتیجه  در  0/3750732  ثانيه، 
 
           

مرتب سازی بر اساس

 شمارهایجاد کنندهتاريختوصيفشناسگر رکوردعنوان يادداشت حمایت کننده
1پیشینه تاریخی و اسنادي رژیم حقوقی دریای خزر از 1228/1813 تا 1336/1940,پیشینه تاریخی و اسنادي رژیم حقوقی دریای خزر از 1228/1813 تا 1336/1940
2گزارش پيشرفت قرارداد طرح پژوهشي تهيه RFP سيستم آرشيو وب ايران,گزارش پيشرفت قرارداد طرح پژوهشي تهيه RFP سيستم آرشيو وب ايران
3تأثیر جریانهاي شرق شناسی و ایران شناسی بر تاریخن گاري ملی گرایانه ایران در دوره ي قاجار و پهلوي اول,تأثیر جریانهاي شرق شناسی و ایران شناسی بر تاریخن گاري ملی گرایانه ایران در دوره ي قاجار و پهلوي اول
4ارزیابی آموزش حضوری سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران,ارزیابی آموزش حضوری سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
5آمادگی دیجیتالی کتابخانه ملی برای ایجاد شبکه دیجیتالی ملی ) هاب دانش(,آمادگی دیجیتالی کتابخانه ملی برای ایجاد شبکه دیجیتالی ملی ) هاب دانش(
6کتابشناسی حفاظت و نگهداری اسناد,کتابشناسی حفاظت و نگهداری اسناد
7طراحی و پیاده¬سازی نظام ارزیابی و رتبه¬بندی همایش¬های کتابخانه و آرشیو,طراحی و پیاده¬سازی نظام ارزیابی و رتبه¬بندی همایش¬های کتابخانه و آرشیو
8ارزیابی کارآمدی و ارائه راهکارهای ارتقا نرم افزارهای کتابخانه ای کتابخانه ملی از منظر بازیابی اطلاعات دیجیتالی,ارزیابی کارآمدی و ارائه راهکارهای ارتقا نرم افزارهای کتابخانه ای کتابخانه ملی از منظر بازیابی اطلاعات دیجیتالی
9امکان سنجی طراحی و راه اندازي سامانه هوشمند مدیریت مراجعه مبتنی بر کاربرد کارت عضویت هوشمند در سازمان اسناد و کتابخانه ملی,امکان سنجی طراحی و راه اندازي سامانه هوشمند مدیریت مراجعه مبتنی بر کاربرد کارت عضویت هوشمند در سازمان اسناد و کتابخانه ملی
10مقایسه خاطره‌نگاشته‌های دوران دفاع مقدس و پس از آن,[طرح],/ پژوهشگر احسان عزیزیان.,مقایسه خاطره‌نگاشته‌های دوران دفاع مقدس و پس از آن,[طرح],/ پژوهشگر احسان عزیزیان.
نتایج   1  تا  10  از  66  نتیجه  در  0/3750732  ثانيه