مجموعه ها
مجموعه اسناد شهيد قوچاني
شهيد علي قوچاني اول تيرماه 1342 دراراك متولدشدو دركودكي همراه خانواده از ار اك به اصفهان نقل مكان كرد وپس ازپيروزي انقلاب شكوهمنداسلامي در روستاهاي بوئين ومياندشت در خدمت محرومان ومستضعفان بود.ايشان پس از پيروزي انقلاب اسلامي در مناطق عملياتي كردستان حضور موثر داشته وبا شروع جنگ تحميلي در جبهه هاي حق عليه باطل حضور داشت واولين عملياتي كه ايشان شركت كردند عمليات فرمانده كل قوا بود. در عملياتهاي ثامن الائمه وشكستن حصر آبادان
عنوان و نام پديدآور:
مجموعه اسناد شهيد قوچاني
نوع:
مجموعه
توصیف:
شهيد علي قوچاني اول تيرماه 1342 دراراك متولدشدو دركودكي همراه خانواده از ار اك به اصفهان نقل مكان كرد وپس ازپيروزي انقلاب شكوهمنداسلامي در روستاهاي بوئين ومياندشت در خدمت محرومان ومستضعفان بود.ايشان پس از پيروزي انقلاب اسلامي در مناطق عملياتي كردستان حضور موثر داشته وبا شروع جنگ تحميلي در جبهه هاي حق عليه باطل حضور داشت واولين عملياتي كه ايشان شركت كردند عمليات فرمانده كل قوا بود. در عملياتهاي ثامن الائمه وشكستن حصر آبادان
      
مجموعه اسناد شهيد قوچاني
Skip Navigation Links.
نتایج   1  تا  12  از  80  نتیجه  در  0/20318  ثانيه، 
 
گالری لیست گراف
           
1
4
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
قطعه شعری در تجلیل از شهید علی قوچانی [سند]
منشا :
آنجفی، فروغ، ‏‫۱۳۲۳ -‏,مرکز اسناد اصفهان
تاریخ انتشار :
۱۳۷۰
موضوع :
ج‍ن‍گ‌ ای‍ران‌ و ع‍راق‌,اصفهان,ش‍ه‍دا,ش‍ع‍ر,قوچانی، علی‏‫، ‏‫۱۳۴۲ -‏‬ ۱۳۶۴.‏‬
زبان اثر :
فارسي
2
4
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
تقدیر نامه فرمانده ناحیه مقاومت بسیج اصفهان از خانواده شهید علی قوچانی [سند]
منشا :
آنجفی، فروغ، ‏‫۱۳۲۳ -‏
موضوع :
ج‍ن‍گ‌ ای‍ران‌ و ع‍راق‌,اصفهان,خ‍ان‍واده‌ه‍ای‌ ش‍ه‍دا,تقدیر نامه,بسیج مستضعفین
زبان اثر :
فارسي
نوع :
سند
3
5
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
عکسی از اسرای عراقی [سند]
موضوع :
اس‍ی‍ران‌ ج‍ن‍گ‍ی‌
زبان اثر :
فارسي
نوع :
عكس
جنس :
Image/jpg
4
34
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
‏‫پوسترهائی از شهدا و سرداران لشگر ۱۴ امام‌حسین(ع)‬[سند]
موضوع :
قوچانی، علی‏‫، ‏‫۱۳۴۲ -‏‬ ۱۳۶۴.‏‬
زبان اثر :
فارسي
نوع :
عكس
جنس :
Image/jpg
5
48
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
دفترچه یادبود دیدارکنندگان با خانواده شهید قوچانی [سند]
منشا :
آنجفی، فروغ، ‏‫۱۳۲۳ -‏,مرکز اسناد اصفهان
موضوع :
ج‍ن‍گ‌ ای‍ران‌ و ع‍راق‌,ش‍ه‍دا,قوچانی، علی‏‫، ‏‫۱۳۴۲ -‏‬ ۱۳۶۴.‏‬,دفترچه یاد بود
تاریخ انتشار :
۱۳۸۵-۱۳۸۱
زبان اثر :
فارسي
6
54
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
دفترچه یادبود دیدارکنندگان با خانواده شهید قوچانی[سند]
منشا :
آنجفی، فروغ، ‏‫۱۳۲۳ -‏,مرکز اسناد اصفهان
موضوع :
ج‍ن‍گ‌ ای‍ران‌ و ع‍راق‌,ش‍ه‍دا,قوچانی، علی‏‫، ‏‫۱۳۴۲ -‏‬ ۱۳۶۴.‏‬,دفترچه‌ها
تاریخ انتشار :
۱۳۸۹-۱۳۸۶.
زبان اثر :
فارسي
7
4
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
یادداشت برای حکاکی روی سنگ قبر برای تهیه سنگ قبر شهید علی قوچانی [سند]
منشا :
آنجفی، فروغ، ‏‫۱۳۲۳ -‏
موضوع :
ج‍ن‍گ‌ ای‍ران‌ و ع‍راق‌,اصفهان,ش‍ه‍دا,قوچانی، علی‏‫، ‏‫۱۳۴۲ -‏‬ ۱۳۶۴.‏‬,ابوشهاب
زبان اثر :
فارسي
نوع :
سند
8
57
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
عکس یادگاری گروهی از رزمندگان [سند]
موضوع :
ج‍ن‍گ‌ ای‍ران‌ و ع‍راق‌
نوع :
عكس
جنس :
Image/jpg
شماره رکورد کتابشناسي :
2782294
9
21
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
عکس رژه و مراسم مختلف رزمندگان [سند]
موضوع :
ج‍ن‍گ‌ ای‍ران‌ و ع‍راق‌
زبان اثر :
فارسي
نوع :
عكس
جنس :
Image/jpg
10
8
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
عکس یادگاری رزمندگان لشگر ۱۴ امام حسین (ع)[سند]
زبان اثر :
فارسي
نوع :
عكس
جنس :
Image/jpg
شماره رکورد کتابشناسي :
2781679
11
8
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
عکس یکی از مجروحین جنگ در بیمارستان [سند]
موضوع :
ج‍ن‍گ‌ ای‍ران‌ و ع‍راق‌
زبان اثر :
فارسي
نوع :
عكس
جنس :
Image/jpg
12
9
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
تصاویر یادداشت و خاطره‌نویسی از دوران جبهه و جنگ تحمیلی توسط شهید قوچانی [سند]
منشا :
آنجفی، فروغ، ‏‫۱۳۲۳ -‏,مرکز اسناد اصفهان
موضوع :
ج‍ن‍گ‌ ای‍ران‌ و ع‍راق‌,اصفهان,ش‍ه‍دا,خاطره‌نویسی,خ‍اطرات‌,ی‍ادداش‍ت‌ ه‍ای‌ ش‍خ‍ص‍ی‌
تاریخ انتشار :
۱۳۶۲
زبان اثر :
فارسي
نتایج   1  تا  12  از  80  نتیجه  در  0/20318  ثانيه