مجموعه ها
مجموعه اسناد شهيد قوچاني
شهيد علي قوچاني اول تيرماه 1342 دراراك متولدشدو دركودكي همراه خانواده از ار اك به اصفهان نقل مكان كرد وپس ازپيروزي انقلاب شكوهمنداسلامي در روستاهاي بوئين ومياندشت در خدمت محرومان ومستضعفان بود.ايشان پس از پيروزي انقلاب اسلامي در مناطق عملياتي كردستان حضور موثر داشته وبا شروع جنگ تحميلي در جبهه هاي حق عليه باطل حضور داشت واولين عملياتي كه ايشان شركت كردند عمليات فرمانده كل قوا بود. در عملياتهاي ثامن الائمه وشكستن حصر آبادان
عنوان و نام پديدآور:
مجموعه اسناد شهيد قوچاني
نوع:
مجموعه
توصیف:
شهيد علي قوچاني اول تيرماه 1342 دراراك متولدشدو دركودكي همراه خانواده از ار اك به اصفهان نقل مكان كرد وپس ازپيروزي انقلاب شكوهمنداسلامي در روستاهاي بوئين ومياندشت در خدمت محرومان ومستضعفان بود.ايشان پس از پيروزي انقلاب اسلامي در مناطق عملياتي كردستان حضور موثر داشته وبا شروع جنگ تحميلي در جبهه هاي حق عليه باطل حضور داشت واولين عملياتي كه ايشان شركت كردند عمليات فرمانده كل قوا بود. در عملياتهاي ثامن الائمه وشكستن حصر آبادان
      
مجموعه اسناد شهيد قوچاني
Skip Navigation Links.
نتایج   11  تا  20  از  50  نتیجه  در  0/2180012  ثانيه، 
 
گالری لیست گراف
           
11
4
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
عکس جستجو و شناسایی شهداء [سند]
موضوع :
ج‍ن‍گ‌ ای‍ران‌ و ع‍راق‌
زبان اثر :
فارسي
نوع :
عكس
جنس :
Image/jpg
12
6
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
عکس یادگاری در مناطق عملیاتی آبی-خاکی [سند]
موضوع :
ج‍ن‍گ‌ ای‍ران‌ و ع‍راق‌
زبان اثر :
فارسي
نوع :
عكس
جنس :
Image/jpg
13
5
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
عکس یادگاری رزمندگان لشگر ۱۴ امام حسین (ع) با علی قوچانی [سند]
موضوع :
قوچانی، علی‏‫، ‏‫۱۳۴۲ -‏‬ ۱۳۶۴.‏‬
زبان اثر :
فارسي
نوع :
عكس
جنس :
Image/jpg
14
6
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
جمع‌آوری پيكر شهدای لشگر ۱۴ امام‌حسین (ع) و انتقال آنها به پشت جبهه [سند]
موضوع :
لشگر ۱۴ امام‌حسین
زبان اثر :
فارسي
نوع :
عكس
جنس :
Image/jpg
15
10
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
تقدیر نامه‌های مسئولان و مردم از خانواده شهید قوچانی[سند]
منشا :
آنجفی، فروغ، ‏‫۱۳۲۳ -‏
موضوع :
ج‍ن‍گ‌ ای‍ران‌ و ع‍راق‌,اصفهان,ش‍ه‍دا,قوچانی، علی‏‫، ‏‫۱۳۴۲ -‏‬ ۱۳۶۴.‏‬,تقدیر نامه
تاریخ انتشار :
۱۳۹۰
زبان اثر :
فارسي
16
4
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
پوستر نمادین از شهید علی قوچانی [سند]
موضوع :
قوچانی، علی‏‫، ‏‫۱۳۴۲ -‏‬ ۱۳۶۴.‏‬
زبان اثر :
فارسي
نوع :
عكس
جنس :
Image/jpg
17
8
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
عکس یادگاری در جبهه‌ها[سند]
موضوع :
ج‍ن‍گ‌ ای‍ران‌ و ع‍راق‌
زبان اثر :
فارسي
نوع :
عكس
جنس :
Image/jpg
18
5
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
عکس تانکهای رزمندگان [سند]
موضوع :
ج‍ن‍گ‌ ای‍ران‌ و ع‍راق‌
زبان اثر :
فارسي
نوع :
عكس
جنس :
Image/jpg
19
14
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
‏‫عکس دیدار امام جمعه وقت با رزمندگان در جبهه‌ها‬ [سند]
موضوع :
طاه‍ری‌، ج‍لال‌ال‍دی‍ن‌، ۱۳۰۵ -
زبان اثر :
فارسي
نوع :
عكس
جنس :
Image/jpg
20
46
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
دست نوشته‌هایی از مردم به مادر شهید قوچانی [سند]
منشا :
آنجفی، فروغ، ‏‫۱۳۲۳ -‏
تاریخ انتشار :
۱۳۸۶-۱۳۶۷
موضوع :
ج‍ن‍گ‌ ای‍ران‌ و ع‍راق‌,اصفهان,ش‍ه‍دا,دس‍ت‌ن‍وش‍ت‍ه‌ه‍ا
زبان اثر :
فارسي
نتایج   11  تا  20  از  50  نتیجه  در  0/2180012  ثانيه