مجموعه ها
مجموعه اسناد شهيد قوچاني
شهيد علي قوچاني اول تيرماه 1342 دراراك متولدشدو دركودكي همراه خانواده از ار اك به اصفهان نقل مكان كرد وپس ازپيروزي انقلاب شكوهمنداسلامي در روستاهاي بوئين ومياندشت در خدمت محرومان ومستضعفان بود.ايشان پس از پيروزي انقلاب اسلامي در مناطق عملياتي كردستان حضور موثر داشته وبا شروع جنگ تحميلي در جبهه هاي حق عليه باطل حضور داشت واولين عملياتي كه ايشان شركت كردند عمليات فرمانده كل قوا بود. در عملياتهاي ثامن الائمه وشكستن حصر آبادان
عنوان و نام پديدآور:
مجموعه اسناد شهيد قوچاني
نوع:
مجموعه
توصیف:
شهيد علي قوچاني اول تيرماه 1342 دراراك متولدشدو دركودكي همراه خانواده از ار اك به اصفهان نقل مكان كرد وپس ازپيروزي انقلاب شكوهمنداسلامي در روستاهاي بوئين ومياندشت در خدمت محرومان ومستضعفان بود.ايشان پس از پيروزي انقلاب اسلامي در مناطق عملياتي كردستان حضور موثر داشته وبا شروع جنگ تحميلي در جبهه هاي حق عليه باطل حضور داشت واولين عملياتي كه ايشان شركت كردند عمليات فرمانده كل قوا بود. در عملياتهاي ثامن الائمه وشكستن حصر آبادان
      
مجموعه اسناد شهيد قوچاني
Skip Navigation Links.
نتایج   71  تا  80  از  80  نتیجه  در  0/2500123  ثانيه، 
 
گالری لیست گراف
           
71
4
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
برگ تایید ماموریت شهید علی قوچانی در جبهه‌های جنگ تحمیلی [سند]
منشا :
آنجفی، فروغ، ‏‫۱۳۲۳ -‏
تاریخ انتشار :
۱۳۶۴
موضوع :
ش‍ه‍دا,س‍پ‍اه‌ پ‍اس‍داران‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌,قوچانی، علی‏‫، ‏‫۱۳۴۲ -‏‬ ۱۳۶۴.‏‬
زبان اثر :
فارسي
72
8
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
تمرین آمادگی رزمندگان در جبهه‌ها [سند]
موضوع :
ج‍ن‍گ‌ ای‍ران‌ و ع‍راق‌
زبان اثر :
فارسي
نوع :
عكس
جنس :
Image/jpg
73
7
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
دیدار با خانواده شهید قوچانی[سند]
موضوع :
قوچانی، علی‏‫، ‏‫۱۳۴۲ -‏‬ ۱۳۶۴.‏‬
زبان اثر :
فارسي
نوع :
عكس
جنس :
Image/jpg
74
4
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
پوستری از فرماندهان شهید لشگر۱۴ امام حسین (ع)[سند]
موضوع :
قوچانی، علی‏‫، ‏‫۱۳۴۲ -‏‬ ۱۳۶۴.‏‬
زبان اثر :
فارسي
نوع :
عكس
جنس :
Image/jpg
75
7
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
خلاصه زندگینامه شهید علی قوچانی به قلم یکی از همرزمانش [سند]
منشا :
مرکز اسناد اصفهان,آنجفی، فروغ، ‏‫۱۳۲۳ -‏
موضوع :
ج‍ن‍گ‌ ای‍ران‌ و ع‍راق‌,اصفهان,ش‍ه‍دا,س‍رگ‍ذش‍ت‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
تاریخ انتشار :
۱۳۶۶
زبان اثر :
فارسي
76
4
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
عکس یک شهید پس از اصابت تیر دشمن[سند]
موضوع :
ج‍ن‍گ‌ ای‍ران‌ و ع‍راق‌
زبان اثر :
فارسي
نوع :
عكس
جنس :
Image/jpg
77
5
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
عکس‌خاکسپاری شهید حاج‌علی قوچانی [سند]
موضوع :
قوچانی، علی‏‫، ‏‫۱۳۴۲ -‏‬ ۱۳۶۴.‏‬
زبان اثر :
فارسي
نوع :
عكس
جنس :
Image/jpg
78
5
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
عکس حرکت رزمندگان در هور و نیزار [سند]
موضوع :
ج‍ن‍گ‌ ای‍ران‌ و ع‍راق‌
زبان اثر :
فارسي
نوع :
عكس
جنس :
Image/jpg
79
12
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
تصویر خاطرات شهید قوچانی در سفر زیارتی به سوریه به قلم خودش [سند]
منشا :
آنجفی، فروغ، ‏‫۱۳۲۳ -‏
موضوع :
اصفهان,ش‍ه‍دا,خ‍اطرات‌
نوع :
سند
جنس :
Image/jpg
80
6
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
تشييع پیکر شهید علی قوچانی [سند]
موضوع :
قوچانی، علی‏‫، ‏‫۱۳۴۲ -‏‬ ۱۳۶۴.‏‬
زبان اثر :
فارسي
نوع :
عكس
جنس :
Image/jpg
نتایج   71  تا  80  از  80  نتیجه  در  0/2500123  ثانيه