مجموعه ها
منابع برگزيده كتابخانه ملي ايران
اين مجموعه شامل منتخبي از آثار و منابع رقومي شده سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران است. فراداده هاي اين گزيده ها با استاندارد هاي موجود آماده شده است و مي تواند الگوي مناسبي براي ساير كتابخانه ها و مراكز علمي كشور قلمداد شود.
عنوان و نام پديدآور:
منابع برگزيده كتابخانه ملي ايران
نوع:
مجموعه
توصیف:
اين مجموعه شامل منتخبي از آثار و منابع رقومي شده سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران است. فراداده هاي اين گزيده ها با استاندارد هاي موجود آماده شده است و مي تواند الگوي مناسبي براي ساير كتابخانه ها و مراكز علمي كشور قلمداد شود.
      
منابع برگزيده كتابخانه ملي ايران
Skip Navigation Links.
نتایج   11  تا  20  از  28  نتیجه  در  0/1875505  ثانيه، 
 
گالری لیست گراف
           
11
182
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
اطلس قارچ‌شناسی
حقوق :
a
زبان اثر :
فارسی
نوع :
كتاب چاپي
جنس :
Application/pdf
12
504
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
گزیده مقالات ایفلا ۲۰۰۶ (سئول، ۲۴ - ۲۰ آگوست ۲۰۰۶)
همکار :
,
حقوق :
a
زبان اثر :
فارسی
نوع :
كتاب چاپي
13
438
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
ته‌نقش‌های اسناد آرشيوی ايران
حقوق :
a
زبان اثر :
فارسی
نوع :
كتاب چاپي
جنس :
Application/pdf
14
253
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
اوضاع سیاسی ، اجتماعی همدان در جنگ جهان‌گیر اول
حقوق :
a
زبان اثر :
فارسی
نوع :
كتاب چاپي
جنس :
Application/pdf
15
1
تصویر بندانگشتی
 
نوع :
اسلايد
فرمت :
Image/jpg
شناسه كد كتاب :
482121
عنوان و نام پديدآور :
ام‍ام‍زاده‌ه‍ا
موضوع (اسم عام ياعبارت اسمي عام) :
ن‍ائ‍ی‍ن‌
16
329
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
كوششی در آموزش خط سیاق,؛ به انضمام كتب درسی تعلیم سیاق: محاسب‌التجار...
حقوق :
a
زبان اثر :
فارسی
نوع :
كتاب چاپي
جنس :
Application/pdf
17
195
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
‏‫‬‭SWARBICA: south and west Asian regional branch of international council on archives‭
همکار :
,، غ‍لام‍رض‍ا,، ۱۳۴۵ -,، ۱۳۴۹ -,ع‍زی‍زی‌,,,,,,,,,,,,,
حقوق :
a
نوع :
كتاب چاپي
جنس :
Application/pdf
18
1
تصویر بندانگشتی
 
نوع :
اسلايد
فرمت :
Image/jpg
شناسه كد كتاب :
467625
عنوان و نام پديدآور :
ب‍ق‍ع‍ه‌ ش‍ی‍خ‌ ص‍ف‍ی‌ال‍دی‍ن‌اردب‍ی‍ل‍ی‌
موضوع (اسم عام ياعبارت اسمي عام) :
دوره‌ پ‍ه‍ل‍وی‌
19
426
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
سیستان خاستگاه مدنیت و شهرنشینی در شرق ایران
حقوق :
a
زبان اثر :
فارسی
نوع :
كتاب چاپي
جنس :
Application/pdf
20
1
تصویر بندانگشتی
 
نوع :
اسلايد
فرمت :
Image/jpg
شناسه كد كتاب :
467593
عنوان و نام پديدآور :
ب‍ق‍ع‍ه‌ ش‍ی‍خ‌ ص‍ف‍ی‌ال‍دی‍ن‌اردب‍ی‍ل‍ی‌
موضوع (اسم عام ياعبارت اسمي عام) :
دوره‌ پ‍ه‍ل‍وی‌
نتایج   11  تا  20  از  28  نتیجه  در  0/1875505  ثانيه