مجموعه ها
مجموعه تاریخ شفاهی
در این مجموعه کلیه مدارک مربوط به تاریخ شفاهی قرار دارد.
عنوان و نام پديدآور:
مجموعه تاریخ شفاهی
نوع:
مجموعه
توصیف:
در این مجموعه کلیه مدارک مربوط به تاریخ شفاهی قرار دارد.
      
Skip Navigation Links.
نتایج   261  تا  266  از  266  نتیجه  در  0/4062451  ثانيه، 
 
           

مرتب سازی بر اساس
261
1
تصویر بندانگشتی
 
نوع :
تاریخ شفاهی
عنوان و نام پديدآور :
‏‫‬‏مصاحبه تاريخ شفاهی با سیروس پرهام٬ ۱۳۸۴
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده :
‏‫رئوس مطالب مطرح‌شده در مصاحبه به اين شرح است: چگونگی تاسیس آرشیو ملی ایران و انتساب پرهام به ریاست آن٬ تاریخچه‌ای از فعالیت‌های سازمان اسناد ملی ایران از بدو تاسیس تا سال ۱۳۵۹‏، توضیح درمورد پیدا‌شدن متمم قانون اساسی مشروطه و نحوه انتقال آن به سازمان اسناد ملی ایران٬ بیان فعالیت‌های خود در ‬زمینه تالیف٬ تحقیق٬ ترجمه و ویراستاری.
شناسه كد كتاب :
3787440
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول) :
/سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران,پ‍ره‍ام‌ , ، س‍ی‍روس‌ , ،‏‫ ۱۳۰۷ -‏‬ , ، مصاحبه‌شونده
262
1
تصویر بندانگشتی
 
نوع :
تاریخ شفاهی
عنوان و نام پديدآور :
‏‫مصاحبه تاريخ شفاهي با حمید فرزام٬ ۲۲/۱۰/۱۳۷۷‬
موضوع :
ف‍رزام‌ , ، ح‍م‍ی‍د , ، ‏‫۱۳۰۲ - ‏۱۳۸۷.‬
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده :
رئوس مطالب مطرح شده در مصاحبه به اين شرح است: توضیح در مورد استادشان مرحوم احمد بهمنیار کرمانی٬ توضیحاتی در مورد شاه نعمت‌الله ولی که اولین موضوع تحقیقات و تالیفات ایشان نیز بوده است.
شناسه كد كتاب :
3745399
263
1
تصویر بندانگشتی
 
نوع :
تاریخ شفاهی
عنوان و نام پديدآور :
‏‫‬‏مصاحبه تاريخ شفاهی با هوشنگ ظریف، ۳۰/۰۹/۱۳۷۳
موضوع :
ظری‍ف‌ , ، ه‍وش‍ن‍گ‌ , ، ۱۳۱۷ -
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده :
‏‫رئوس مطالب مطرح‌شده مصاحبه به این شرح است: بیوگرافی، گرایش به هنر موسیقی و تحصیل در هنرستان موسیقی ملی و هنرستان عالی موسیقی، دوران تحصیل، تدریس موسیقی در هنرستان موسیقی، سازمان پیشاهنگی و .... .
شناسه كد كتاب :
3726390
264
1
تصویر بندانگشتی
 
نوع :
تاریخ شفاهی
عنوان و نام پديدآور :
‏‫‬‏مصاحبه تاريخ شفاهی با علی باغبان‌باشی٬ ۲۲/۱۰/۱۳۸۸
موضوع :
باغبان‌باشی , ، علی , ، ‏‫۱۳۰۲ -‏‬‏‬
شناسه كد كتاب :
3775444
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول) :
/سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران,باغبان‌باشی , ، علی , ، ‏‫۱۳۰۲ -‏‬‏‬ , ، مصاحبه‌شونده
265
1
تصویر بندانگشتی
 
نوع :
تاریخ شفاهی
عنوان و نام پديدآور :
‏‫‬مصاحبه تاريخ شفاهی با قیصر امین‌پور٬ ۲۲/۰۱/۱۳۸۶
موضوع :
ام‍ی‍ن‌پ‍ور , ، ق‍ی‍ص‍ر , ، ‏‫۱۳۳۸ - ‏۱۳۸۶.‬
شناسه كد كتاب :
3776876
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول) :
/سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران,٬ موسسه مهرگان فرهنگ آسیا,ام‍ی‍ن‌پ‍ور , ، ق‍ی‍ص‍ر , ، ‏‫۱۳۳۸ - ‏۱۳۸۶.‬ , ، مصاحبه‌شونده
266
1
تصویر بندانگشتی
 
نوع :
تاریخ شفاهی
عنوان و نام پديدآور :
‏‫‬‏مصاحبه تاريخ شفاهی با منوچهر بهنام، ۱۳۷۵-۱۳۷۶
موضوع :
بهنام , ، منوچهر , ، ‫۱۲۹۶ -‏‬
شناسه كد كتاب :
3733538
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول) :
/سازمان اسناد ملی ايران,بهنام , ، منوچهر , ، ‫۱۲۹۶ -‏‬ , ، مصاحبه‌شونده
نتایج   261  تا  266  از  266  نتیجه  در  0/4062451  ثانيه