مجموعه ها
مجموعه تاریخ شفاهی
در این مجموعه کلیه مدارک مربوط به تاریخ شفاهی قرار دارد.
عنوان و نام پديدآور:
مجموعه تاریخ شفاهی
نوع:
مجموعه
توصیف:
در این مجموعه کلیه مدارک مربوط به تاریخ شفاهی قرار دارد.
      
Skip Navigation Links.
نتایج   1  تا  10  از  266  نتیجه  در  0/3905876  ثانيه، 
 
           

مرتب سازی بر اساس

 شمارهعنوان و نام پديدآورموضوعيادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيدهشماره كتابشناسي مليشماره جلدشماره نسخهسال نشر
1‏‫‬‏مصاحبه تاريخ شفاهی با غلامحسين نقشينه، ۱۳۷۴نقشینه , ، غلامحسین , ‏‫، ‏‫۱۲۸۷ - ‏۱۳۷۵.‬‬رئوس مطالب مطرح‌شده در مصاحبه به اين شرح است: نحوه روی آوردن نقشینه به هنر بازیگری و فعالیت‌های مختلف هنری٬ توضیحاتی در مورد تئاتر معاصر ایران و هنرمندان رشته‌های مختلف تئاتری٬ جدا شدن نقشینه از تئاتر تهران٬ ورود نقشینه به عرصه سینما و فعالیت‌های هنری در تلویزیون و سینما٬ همکاری با ناصر تقوایی و شرکت در سریال دایی‌جان ناپلئون٬ ذکر خاطراتی از بازی در تئاتر.
2‏‫‬‏مصاحبه تاريخ شفاهی با علی‌اصغر بهاری٬ ۱۳۷۳ب‍ه‍اری‌ , ، ع‍ل‍ی‌اص‍غ‍ر , ، ‏‫۱۲۸۴ -‏ ۱۳۷۴ .‬رئوس مطالب مطرح‌شده در مصاحبه به این شرح است: شرح بیوگرافی٬ فراگیری نواختن کمانچه و ویولن٬ همکاری با رادیو و تلویزیون و احیای مجدد کمانچه‌نوازی٬ اجرای برنامه در ارکستر صبا و ارکستر رادیو٬ تدریس موسیقی در هنرستان‌ها و مرکز حفظ و اشاعه موسیقی و دانشگاهها٬ مسافرت‌های متعدد جهت نوازندگی کمانچه به خارج از کشور٬ تاریخچه ساز کمانچه و تغییراتی که بهاری در ساختمان و نواختن آن پدید آورد و مقایسه ساز ایرانی و غربی.
3‏‫‬‏‬‏مصاحبه تاريخ شفاهی با محمود ماهرالنقش، ۸/۱۱/۱۳۷۴م‍اه‍رال‍ن‍ق‍ش‌ , ، م‍ح‍م‍ود , ، ‏‫۱۳۰۱ - ‏۱۳۸۹.‬رئوس مطالب مطرح شده در مصاحبه به اين شرح است: شرح بیوگرافی، نحوه گرایش وی به هنر گره‌کشی معماری ایرانی، پیشینه و مراحل انجام هنر گره‌کشی و کاشی‌کاری و خط بنایی، بحث در باب تألیفات خود در زمینه هنرهای مربوطه و نمایشگاه‌هایی که تاکنون از آثار وی برپا شده است.
4‏‫‬‏مصاحبه تاريخ شفاهی با پر‌و‌یز بهز‌ا‌د، ۲۶/۰۷/۱۳۷۲‏‬ب‍ه‍زاد , ، ح‍س‍ی‍ن‌ , ،‏‫۱۲۷۳ -‏ ۱۳۴۷.,بهزاد , ، پرویزرئوس مطالب مطرح‌شده در مصاحبه به اين شرح است: یگا‌نه فر‌ز‌ند حسین بهز‌ا‌د، تحصیل ز‌با‌ن انگلیسی و ا‌شتغا‌ل د‌ر با‌نک، ا‌نجا‌م تعد‌ا‌د محدو‌د‌ی کار هنر‌ی٬ ز‌ند‌گی و ر‌و‌حیه و شیو‌ه کا‌ر حسین بهز‌ا‌د، ا‌هد‌ا‌ی آ‌ثا‌ر حسین بهز‌ا‌د به میر‌ا‌ث فر‌هنگی.
5‏‫‬مصاحبه تاريخ شفاهی با منوچهر صانعی٬ ۱۳۷۳-۱۳۷۴ص‍ان‍ع‍ی‌ , ، م‍ن‍وچ‍ه‍ر
6‏‫‬‏مصاحبه تاريخ شفاهی با جو‌ا‌د صد‌ر، ۱۳۷۵ص‍در , ، ج‍واد , ، ۱۲۹۱ - ۱۳۷۹.
7‏‫مصاحبه تاريخ شفاهي با امانوئل ملیک‌اصلانیان٬ ۱۹/۰۴/۱۳۷۸‬ملیک اصلانیان , ، امانوئل , ‏‫، ‏۱۲۹۴ -‏ ۱۳۸۲.‬رئوس مطالب مطرح شده در مصاحبه به اين شرح است: تحصیل موسیقی در آلمان از سنین کودکی تا سطوح دانشگاهی و اجرای کنسرت‌های متعدد در کشور آلمان٬ بازگشت به ایران و تدریس موسیقی٬ توجه به فلسفه و عرفان در آهنگسازی.
8‏‫مصاحبه تاريخ شفاهي با جواد لشگری٬ ۱۷/۰۲/۱۳۸۵‬ل‍ش‍گ‍ری‌ , ، ج‍واد , ، ۱۳۰۲ -
9‏‫‬‏‬‏مصاحبه تاريخ شفاهی با هادی خالصی‌زاده، ۰۵/۰۹/۱۳۷۶خالصی‌زاده , ، هادی , ، ‏‫۱۳۲۸ -‏‬رئوس مطالب مطرح‌شده در مصاحبه به اين شرح است: فعالیت‌ها و مبارزات شیخ‌محمد خالصی‌زاده و شیخ‌محمدمهدی خالصی‌زاده برای صیانت از فرهنگ اسلامی و تشیع در کشور عراق و ایران در برابر جریانات مختلف داخلی و خارجی.
10‏‫‬‏مصاحبه تاريخ شفاهي با احمد حامی، ۰۶/۰۳/۱۳۷۶‬ح‍ام‍ی‌ , ، اح‍م‍د , ،‏‫‫ ۱۲۹۸ - ‏‏۱۳۷۹.‏‬‏‫‬‏رئوس مطالب مطرح شده در مصاحبه به اين شرح است: شرح‌‌ بیوگرافی، تحصیل‌ در رشته‌ مهندسی‌ راه‌ و ساختمان، فعالیت‌ در جاده‌ سازی‌ و راهسازی‌ از دوران‌ رضا شاه‌ ، ساخت‌ پل‌ های‌ کشور از جمله‌ پل کرج، همکاری‌ با سازمان‌ برنامه‌ و بودجه‌ و وزارت‌ راه‌ از سال ۱۳۳۲.
نتایج   1  تا  10  از  266  نتیجه  در  0/3905876  ثانيه