مجموعه ها
نتایج پژوهش درباره تحقیق و توسعه
عنوان و نام پديدآور:
نتایج پژوهش درباره تحقیق و توسعه
نوع:
مجموعه
توصیف:
      
Skip Navigation Links.
نتایج   1  تا  10  از  674  نتیجه  در  0/3750032  ثانيه، 
 
گالری لیست گراف
             
1


1
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
نتایج پژوهش درباره تحقیق و توسعه
نوع :
مجموعه
2


42
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
جزوه موسسه تحقیق و توسعه رایاوران
حقوق :
a
منبع :
۲۳۰/۲۳۳۹۱
نوع :
سند
جنس :
image/jpg
3


1
تصویر بندانگشتی
 
عنوان :
شناسایی نقش مرکز تحقیق و توسعه در ارتقای سطح بلوغ مدیریت دانش شرکت بیمه آسیا
نوع فایل :
application/docx
نوع ماده :
پايان نامه
پديدآور :
/ پژوهشگر رقیه کاظمی‌لای,کاظمی‌لای، رقیه، ۱۳۵۶ -
شماره کتابشناسي ملي :
۳۷۱۷۵۳۴
4


1
تصویر بندانگشتی
 
عنوان :
بررسی جایگاه تحقیق و توسعه در میان عوامل موثر بر بهره‌وری بر اساس مدل پرکوپنکو , ‏‫: مطالعه موردی صنایع کوچک و متوسط عضو اتاق R&D وزارت صنایع و معادن‬
نوع فایل :
application/pdf
نوع ماده :
پايان نامه
موضوع :
ص‍ن‍ای‍ع‌,ت‍وس‍ع‍ه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌,تحقیق و توسعه,پ‍ژوه‍ش‌ه‍ای‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
پديدآور :
/نگارش شریعت رضوی,رضوی٬ شریعت
5


170
تصویر بندانگشتی
 
عنوان :
بررسی نقش سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه (R&D) در رشد بهره‌وری عوامل تولید بخش صنعت
نوع فایل :
image/jpg
نوع ماده :
پايان نامه
موضوع :
ص‍ن‍ای‍ع‌,ت‍وس‍ع‍ه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌,تحقیق و توسعه
پديدآور :
/ پژوهشگر اکبر رضائیان,رضائیان، اکبر
6


1
تصویر بندانگشتی
 
عنوان :
مطالعه اثرات بانکداری متمرکز بر توسعه سیستم‌های اطلاعاتی
نوع فایل :
application/docx
نوع ماده :
پايان نامه
پديدآور :
/نام و نام‌خانوادگی دانشجو امیر بستامی
شماره کتابشناسي ملي :
۳۷۱۵۷۱۷
7


1
تصویر بندانگشتی
 
عنوان :
مطالعه تاثیر مدیریت دانش در پروژه‌های انتقال فناوری از مراکز تحقیق و توسعه به صنعت؛ مطالعه موردی:‌ پژوهشکده توسعه تکنولوژی جهاد دانشگاهی صنعتی شریف
نوع فایل :
application/docx
نوع ماده :
پايان نامه
پديدآور :
/دانشجو مهدی خادم,خادم، مهدی، ۱۳۵۹ -
شماره کتابشناسي ملي :
۳۷۰۸۱۵۱
8


1
تصویر بندانگشتی
 
عنوان :
شناسایی و وزن‌دهی عوامل موفقیت واحدهای تحقیق و توسعه(R&D) در بنگاههای صنایع غذایی(مطالعه موردی بنگاههای واقع در استان تهران)
نوع فایل :
application/doc
نوع ماده :
پايان نامه
پديدآور :
/ دانشجو محسن صفدری,صفدری، محسن، ۱۳۶۱ -
شماره کتابشناسي ملي :
۳۷۷۵۲۹۲
9


1
تصویر بندانگشتی
 
عنوان :
تبیین رابطه فرآیند تحقیق و توسعه و انتقال تکنولوژی در صنعت بانکداری کشور (مورد کاوی: بانک انصار),‌[منابع الکترونیکی: پایان نامه],/ پژوهشگر آزیتا جهانبخش,؛ استاد راهنما معصومه شجاعی.
نوع فایل :
application/pdf
نوع ماده :
پايان نامه
پديدآور :
/ پژوهشگر آزیتا جهانبخش,‏‫جهان‌بخش‬ , ، ‏‫آزیتا‬ , ، ‏‫۱۳۴۹ -‏‬
شماره کتابشناسي ملي :
۴۶۰۴۷۹۹
10


1
تصویر بندانگشتی
 
عنوان :
تأثیر مخارج تحقیق و توسعه و حاکمیت شرکتی بر سنگرگیری مدیریت شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران
نوع فایل :
application/docx
نوع ماده :
پايان نامه
پديدآور :
/نگارش زهرا قاسم‌زاده
شماره کتابشناسي ملي :
۴۰۵۴۸۴۷
نتایج   1  تا  10  از  674  نتیجه  در  0/3750032  ثانيه