مجموعه ها
مجموعه تخصصي خليج فارس
مجموعه تخصصي خليج فارس دربرگيرنده گزيده اي از اقلام متون، نسخ خطي، نقشه هاي تاريخي، اسناد، منابع صوتي و تصويري و كليه محتواهايي است كه به نوعي خليج فارس را روايت كرده، به تصوير كشيده و يا ترسيم كرده اند. اين مجموعه به همت سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران و با همكاري برخي از مراكز آرشيوي و كتابخانه اي تهيه و سازماندهي شده است.
عنوان و نام پديدآور:
مجموعه تخصصي خليج فارس
نوع:
مجموعه
توصیف:
مجموعه تخصصي خليج فارس دربرگيرنده گزيده اي از اقلام متون، نسخ خطي، نقشه هاي تاريخي، اسناد، منابع صوتي و تصويري و كليه محتواهايي است كه به نوعي خليج فارس را روايت كرده، به تصوير كشيده و يا ترسيم كرده اند. اين مجموعه به همت سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران و با همكاري برخي از مراكز آرشيوي و كتابخانه اي تهيه و سازماندهي شده است.
      
مجموعه تخصصي خليج فارس
Skip Navigation Links.
نتایج   31  تا  40  از  48  نتیجه  در  0/1910562  ثانيه، 
 
گالری لیست گراف
           
31
4
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
اعلام وصول 55 فقره تذكره هاي باطله سرحدات خليج فارس
تاریخ انتشار :
1320ق
زبان اثر :
فارسي
نوع :
سند
جنس :
Image/jpg
32
5
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
اعتراض قونسول فرانسه به حكمران بنادر خليج فارس و دشتستان از ايراد نظميه به تذكره دو تن از اتباع فرانسه
تاریخ انتشار :
1307ش
زبان اثر :
فارسي
نوع :
سند
جنس :
Image/jpg
33
6
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌
مولف :
ب‍ای‍ن‍در، غ‍لام‍ع‍ل‍ی‌، ۱۲۷۷-۱۳۲۰.
موضوع :
خلیج فارس --جغرافیای تاریخی
تاریخ انتشار :
خ‍رم‌ش‍ه‍ر: [ بی نا]‏‫، ۱۳۱۷.‮‬
زبان اثر :
فارسي
34
13
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
بخشنامه نخست وزيري در مورد بكارگيري رويه يكسان ادارات دولتي در استفاده از لفظ خليج فارس در مكاتبات
تاریخ انتشار :
1355ش
زبان اثر :
فارسي
نوع :
سند
جنس :
Image/jpg
35
9
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
ترجمه انگليسي امتياز نامه نفت دارسي
تاریخ انتشار :
1319ق
زبان اثر :
فارسي
نوع :
سند
جنس :
Image/jpg
36
8
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
تجاوز ماهيگيران دوبي به جزيره سيري
تاریخ انتشار :
1339ش
زبان اثر :
فارسي
نوع :
سند
جنس :
Image/jpg
37
31
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
گزارش هاي كشف كالاي قاچاق در خليج فارس
تاریخ انتشار :
1317ش
زبان اثر :
فارسي
نوع :
سند
جنس :
Image/jpg
38
15
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
پيشنهاد وزارت ماليه به سديد السلطنه در خصوص انتشار كتاب احوال عباسي ( خليج فارس ) به نام وي
تاریخ انتشار :
1315ش
زبان اثر :
فارسي
نوع :
سند
جنس :
Image/jpg
39
19
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
فرم شناسنامه بخش ها و شهرهاي ساحلي بنادر و جزاير خليج فارس و درياي عمان
زبان اثر :
فارسي
نوع :
سند
جنس :
Image/jpg
شماره سند :
293/18841
40
107
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
طرح جلب و تحبيب ايرانيان مقيم خارج از كشور و شيخ نشين هاي خليج فارس
تاریخ انتشار :
37-1336ش
زبان اثر :
فارسي
نوع :
سند
جنس :
Image/jpg
نتایج   31  تا  40  از  48  نتیجه  در  0/1910562  ثانيه