مجموعه
مجموعه تخصصي خليج فارس
مجموعه تخصصي خليج فارس دربرگيرنده گزيده اي از اقلام متون، نسخ خطي، نقشه هاي تاريخي، اسناد، منابع صوتي و تصويري و كليه محتواهايي است كه به نوعي خليج فارس را روايت كرده، به تصوير كشيده و يا ترسيم كرده اند. اين مجموعه به همت سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران و با همكاري برخي از مراكز آرشيوي و كتابخانه اي تهيه و سازماندهي شده است.
عنوان و نام پديدآور:
مجموعه تخصصي خليج فارس
نوع:
مجموعه
توصیف:
مجموعه تخصصي خليج فارس دربرگيرنده گزيده اي از اقلام متون، نسخ خطي، نقشه هاي تاريخي، اسناد، منابع صوتي و تصويري و كليه محتواهايي است كه به نوعي خليج فارس را روايت كرده، به تصوير كشيده و يا ترسيم كرده اند. اين مجموعه به همت سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران و با همكاري برخي از مراكز آرشيوي و كتابخانه اي تهيه و سازماندهي شده است.
      
مجموعه تخصصي خليج فارس
Skip Navigation Links.
نتیجه  37  تا  48  از  58  نتیجه  در  0/1875212  ثانیه 
 
گالری لیست گراف
           
37
9
تصویر بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
‏‫م‍ج‍م‍وعه‌ م‍ق‍الات‌ پ‍ن‍ج‍م‍ی‍ن‌ س‍م‍ی‍ن‍ار خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌ ۲۹ - ۲۸ آذر م‍اه‌ ۱۳۷۳
مولف :
ایران. وزارت امور خارجه. دفتر مطالعات سیاسی و بین‌,ایران. وزارت امور خارجه. موسسه چاپ و انتشارات,س‍م‍ی‍ن‍ار خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌ (پ‍ن‍ج‍م‍ی‍ن‌: ۱۳۷۳: ت‍
موضوع :
خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌ -- م‍وق‍ع‍ی‍ت‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا,خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‍ی‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا,خلیج فارس -- مقاله‌ها و خطابه‌ها,خلیج فارس -- کنگره‌ها
تاریخ انتشار :
ت‍ه‍ران‌: وزارت امور خارجه،مرکز چاپ و انتشارات‏‫،
زبان اثر :
فارسي
38
17
بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
ام‍ن‍ی‍ت‌ خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌: گ‍زارش‌ م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ دف‍اع‍ی‌ ل‍ن‍دن‌
مولف :
موسسه مطالعات دفاعی لندن,Hollis‪, Rosemary,دانشگاه امام حسین (ع). پژوهشکده علوم دفاعی - استرا,The Royal United Services Institute for Defence St,ه‍ال‍ی‍س‌، رزم‍اری‌، ۱۹۵۲ - م‌.
موضوع :
خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‍ی‌,خلیج فارس، منطقه -- سیاست و حکومت,جنگ ایران و عراق، ۱۳۵۹ - ۱۳۶۷
تاریخ انتشار :
‏‫ت‍ه‍ران‌‬‏‫: دان‍ش‍گ‍اه‌ ام‍ام‌ ح‍س‍ی‍ن‌(ع‌)، پ‍
زبان اثر :
فارسي
39
7
تصویر بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
خلیج فارس در دوران سربلندی و شکوه
مولف :
م‍س‍ع‍ودی‌، ع‍ب‍اس‌، ‏‫۱۲۸۰ - ‏۱۳۵۳.‬
تاریخ انتشار :
‏‫تهران‬‏‫: اطلاعات‬‏‫، ۱۳۵۲.‬‬
موضوع :
خلیج فارس، منطقه -- روابط خارجی
زبان اثر :
فارسي
40
9
بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
ب‍س‍ت‍ک‌ و خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌
مولف :
م‍وح‍د، ج‍م‍ی‍ل‌، ۱۳۱۰-
تاریخ انتشار :
ت‍ه‍ران‌ : [بی‌نا]‏‫‏‏، ۱۳۴۹.
موضوع :
ب‍س‍ت‍ک‌.,خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌.
زبان اثر :
فارسي
41
21
تصویر بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
فراهم نمودن تسهيلات لازم براي اشتغال پيمان كاران ايراني در خليج فارس
تاریخ انتشار :
52-1353ش
زبان اثر :
فارسي
نوع :
سند
جنس :
Image/jpg
42
7
بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌
مولف :
موسسه انتشارات فرانکلین( نیویورک ),اق‍ت‍داری‌، اح‍م‍د، ۱۳۰۴-
تاریخ انتشار :
‏ت‍ه‍ران: امیرکبیر، کتابهای جیبی: موسسه انتشارات ف
موضوع :
خلیج فارس --تاریخ,خلیج فارس، منطقه -- سیاست و حکومت
زبان اثر :
فارسي
43
1
تصویر بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
Persici sive sophorvm Pegini Typus Typus (سرزمينها و نواحي پارسي).
زبان اثر :
فارسي
نوع :
نقشه
جنس :
tif
شماره ثبت :
جمهوری اسلامی ایران
44
29
بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
ارسال نشريه دانشكده علوم راجع به زمين شناسي خليج فارس
تاریخ انتشار :
1346ش
زبان اثر :
فارسي
نوع :
سند
جنس :
Image/jpg
45
5
تصویر بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
سوء قصد به جان رئيس ماليه بندر جز
تاریخ انتشار :
1334ق
زبان اثر :
فارسي
نوع :
سند
جنس :
Image/jpg
46
99
بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
مكاتبات استانداري بنادر درياي عمان در خصوص تكميل دانشسراي پسرانه بندر عباس
تاریخ انتشار :
51-1350ش
زبان اثر :
فارسي
نوع :
سند
جنس :
Image/jpg
47
1
تصویر بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
نقشه تاريخي بخشي از سرزمين هاي آسيايي در قرن شانزدهم ميلادي
زبان اثر :
فارسي
نوع :
نقشه
جنس :
tif
شماره ثبت :
جمهوری اسلامی ایران
48
17
بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
تعيين حقوق مامورين حكومت بوشهر، اداره ماليه و
تاریخ انتشار :
1329ق
زبان اثر :
فارسي
نوع :
سند
جنس :
Image/jpg
نتیجه  37  تا  48  از  58  نتیجه  در  0/1875212  ثانیه