مجموعه
نوع:
مجموعه
      
Skip Navigation Links.
نتیجه  13  تا  24  از  116  نتیجه  در  0/1406367  ثانیه 
 
گالری لیست گراف
       
13




492
تصویر بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
‏‫ف‍ه‍رس‍ت ن‍س‍خ‌ خ‍طی‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍ل‍ی‌ ایران‬
حقوق :
a
زبان اثر :
فارسی
نوع :
كتاب چاپي
جنس :
image/jpg
14




560
بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
‏‫ف‍ه‍رس‍ت ن‍س‍خ‌ خ‍طی‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍ل‍ی‌ ایران‬
حقوق :
a
زبان اثر :
فارسی
نوع :
كتاب چاپي
جنس :
image/jpg
15




650
تصویر بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
فهرست توصیفی نسخه‌های خطی فارسی انستیتو دستنویس‌های شرقی فرهنگستان علوم روسیه - سنت پترزبورگ
همکار :
,
حقوق :
a
زبان اثر :
فارسی
نوع :
كتاب چاپي
16




704
بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
‏‫گزیده مقالات ایفلا ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳‬ (هلسینکی، فنلاند، ۱۷-۱۱ آگوست ۲۰۱۲) ( سنگاپور، ۲۳-۱۷ آگوست ۲۰۱۳)‬‬
همکار :
,
حقوق :
a
زبان اثر :
فارسی
نوع :
كتاب چاپي
17




152
تصویر بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
پردازش تصویر( در ديجيتال‌سازی منابع كتابخانه‌ای و اسناد) با رويكرد كاربردی
حقوق :
a
زبان اثر :
فارسی
نوع :
كتاب چاپي
جنس :
image/jpg
18




547
بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
محتوای ملی در فضای مجازی
حقوق :
a
زبان اثر :
فارسی
نوع :
كتاب چاپي
جنس :
image/jpg
19




576
تصویر بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
‏‫ف‍ه‍رس‍ت ن‍س‍خ‌ خ‍طی‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍ل‍ی‌ ایران‬
حقوق :
a
زبان اثر :
فارسی
نوع :
كتاب چاپي
جنس :
image/jpg
20




196
بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
‏‫روسا و نام‌آوران کتابخانه ملی ایران (۱۳۱۶-۱۳۹۶)‬
حقوق :
a
زبان اثر :
فارسی
نوع :
كتاب چاپي
جنس :
image/jpg
21




334
تصویر بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
: گسترش رده اسلام بر اساس نظام رده‌بندی کنگره , رده BP اسلام
همکار :
,,
حقوق :
a
زبان اثر :
فارسی
نوع :
كتاب چاپي
22




509
بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
‏‫ف‍ه‍رس‍ت ن‍س‍خ‌ خ‍طی‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍ل‍ی‌ ایران‬
حقوق :
a
زبان اثر :
فارسی
نوع :
كتاب چاپي
جنس :
image/jpg
23




522
تصویر بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
‏‫ف‍ه‍رس‍ت ن‍س‍خ‌ خ‍طی‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍ل‍ی‌ ایران‬
حقوق :
a
زبان اثر :
فارسی
نوع :
كتاب چاپي
جنس :
image/jpg
24




438
بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
ته‌نقش‌های اسناد آرشيوی ايران
حقوق :
a
زبان اثر :
فارسی
نوع :
كتاب چاپي
جنس :
image/jpg
نتیجه  13  تا  24  از  116  نتیجه  در  0/1406367  ثانیه