مجموعه ها
منابع برگزيده كتابخانه ملي ايران
اين مجموعه شامل منتخبي از آثار و منابع رقومي شده سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران است. فراداده هاي اين گزيده ها با استاندارد هاي موجود آماده شده است و مي تواند الگوي مناسبي براي ساير كتابخانه ها و مراكز علمي كشور قلمداد شود.
عنوان و نام پديدآور:
منابع برگزيده كتابخانه ملي ايران
نوع:
مجموعه
توصیف:
اين مجموعه شامل منتخبي از آثار و منابع رقومي شده سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران است. فراداده هاي اين گزيده ها با استاندارد هاي موجود آماده شده است و مي تواند الگوي مناسبي براي ساير كتابخانه ها و مراكز علمي كشور قلمداد شود.
      
منابع برگزيده كتابخانه ملي ايران
Skip Navigation Links.
نتایج   11  تا  20  از  265  نتیجه  در  3/8449425  ثانيه، 
 
گالری لیست گراف
             
11


9
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
مكاتبه قونسول دولت انگليس در بوشهر و بندر عباس : تقاضاي واگذاري زمين جهت احداث مقبره براي كشته شدگان در جنگ ، فوت يكي از اتباع ايراني در هند و عدم امكان دريافت غرامت از دولت آنجا
منشا :
منشاء : 355 استانداري بوشهر
موضوع :
بوشهر ؛ بندرعباي ؛ هند ؛ انگليس ؛ سفارت ؛ روابط خارجي ؛ كارگذاريها ؛ اتباع داخلي ؛ متوفيات ؛ املاك ؛ گورستانها
منبع :
استانداري بوشهر
زبان اثر :
فارسي
12


1
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
نمونه هايي از تفنگ و تپانچه هاي فتيله يي و چخماقي از سده دوازدهم و سيزدهم هجري
عکاس :
هانري رنه د آلماني
موضوع :
؛سلاح ها ؛ آثار تاريخي
تاریخ انتشار :
12 و 13 . ه.ق
زبان اثر :
فارسي
13


1
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
دول‍ت‍م‍ردان‌ دوره‌ ق‍اج‍ار
موضوع :
قاجاريه ؛ دولتمردان ؛ اعتضادالحكماء
زبان اثر :
فارسي
نوع :
عكس
جنس :
Image/jpg
14


1
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
[م‍ی‍رزا ت‍ق‍ی‌‌خ‍ان‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر][عکس]
موضوع :
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر، ت‍ق‍ی‌، ۱۲۲۰؟-۱۲۶۸ق‌. ؛ قاجاريه ؛ دولتمردان ؛ سياست مداران ؛ نقاشي ديواري ؛ تاريخ ؛ ايران
زبان اثر :
فارسي
نوع :
عكس
جنس :
Image/jpg
15


1
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
[ک‍ل‍ی‍م‍ی‍ان‌ ای‍ران‌ در دوره‌ ق‍اج‍ار]
موضوع :
ی‍ه‍ودی‍ان‌ ؛ ق‍اج‍اری‍ه‌ ؛ ت‍اری‍خ‌ ؛ ک‍ن‍ی‍س‍ه‌ ه‍ا ؛ اق‍ل‍ی‍ت‌ه‍ای‌ دی‍ن‍ی‌ ؛ ایران ؛ تهران
تاریخ انتشار :
[××۱۳]‬
زبان اثر :
فارسي
نوع :
عكس
16


10
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
ادب شماره - رديف 36
زبان اثر :
فارسي
نوع :
روزنامه
جنس :
Image/jpg
مولف :
مدير مسئول: ميرزاصادق خان اديب الممالك
17


1
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
[ش‍خ‍ص‍ی‍ت‍ه‍ا و روح‍ان‍ی‍ون‌ دوره‌ ق‍اج‍ار]
موضوع :
دولتمردان ؛ سیاستمداران ایرانی ؛ روح‍ان‍ی‍ان‌ ؛ ق‍اج‍اری‍ه‌ ؛ ت‍اری‍خ‌ ؛ ایران
زبان اثر :
فارسي
نوع :
عكس
جنس :
jpe
18


1
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
قاجار
موضوع :
ناصر الدين قاجار ؛شاه ايران؛ قاجاريه ؛ فيلم مستند ؛فيلم صامت
زبان اثر :
فارسي
نوع :
فيلم
جنس :
mpeg
19


32
تصویر بندانگشتی
 
عنوان :
رساله سئوال وجواب ازشیخ صفی الدین اردبیلی
نوع :
نسخه خطي
جنس :
Image/jpg
شماره کتابشناسي ملي :
۲۷۵۸۱۵۲
يادداشت کلي :
زبان:ترکی
20


1
تصویر بندانگشتی
 
شناسه كد كتاب :
467594
عنوان و نام پديدآور :
ب‍ق‍ع‍ه‌ ش‍ی‍خ‌ ص‍ف‍ی‌ال‍دی‍ن‌اردب‍ی‍ل‍ی‌
موضوع (اسم عام ياعبارت اسمي عام) :
دوره‌ پ‍ه‍ل‍وی‌
نتایج   11  تا  20  از  265  نتیجه  در  3/8449425  ثانيه