مجموعه ها
منابع برگزيده كتابخانه ملي ايران
اين مجموعه شامل منتخبي از آثار و منابع رقومي شده سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران است. فراداده هاي اين گزيده ها با استاندارد هاي موجود آماده شده است و مي تواند الگوي مناسبي براي ساير كتابخانه ها و مراكز علمي كشور قلمداد شود.
عنوان و نام پديدآور:
منابع برگزيده كتابخانه ملي ايران
نوع:
مجموعه
توصیف:
اين مجموعه شامل منتخبي از آثار و منابع رقومي شده سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران است. فراداده هاي اين گزيده ها با استاندارد هاي موجود آماده شده است و مي تواند الگوي مناسبي براي ساير كتابخانه ها و مراكز علمي كشور قلمداد شود.
      
منابع برگزيده كتابخانه ملي ايران
Skip Navigation Links.
نتایج   251  تا  260  از  265  نتیجه  در  0/2031663  ثانيه، 
 
گالری لیست گراف
             
251


509
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
جغرافیای ایالت كرمان در عهد ناصری
حقوق :
a
زبان اثر :
فارسی
نوع :
كتاب چاپي
جنس :
Application/pdf
252


446
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
The Shah Nameh of the Persian poet Fridausi‏‫‭/ ‎translated and abridged in Prose and verse with notes and illustrctions by James ‭Atkinson‬.
مولف :
اب‍وال‍ق‍اس‍م‌,۳۲۹ - ۴۱۶؟ق. FerdowsiAbolgasem940 - 1025?,ف‍ردوس‍ی‌، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌، ۳۲۹ - ۴۱۶؟ق. FerdowsiAbolgasem940 - 1025?
موضوع :
شعر فارسی -- قرن ۴ق -- ترجمه شده به انگلیسی
تاریخ انتشار :
‬‏‫‭, 1832‏‫‭=1211.
زبان اثر :
English
253


182
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
اطلس قارچ‌شناسی
حقوق :
a
زبان اثر :
فارسی
نوع :
كتاب چاپي
جنس :
Application/pdf
254


438
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
ته‌نقش‌های اسناد آرشيوی ايران
حقوق :
a
زبان اثر :
فارسی
نوع :
كتاب چاپي
جنس :
Application/pdf
255


253
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
اوضاع سیاسی ، اجتماعی همدان در جنگ جهان‌گیر اول
حقوق :
a
زبان اثر :
فارسی
نوع :
كتاب چاپي
جنس :
Application/pdf
256


195
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
‏‫‬‭SWARBICA: south and west Asian regional branch of international council on archives‭
حقوق :
a
نوع :
كتاب چاپي
جنس :
Application/pdf
ISBN :
‏‫‬‭978-964-446-324-2‬
257


1
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
نقشه باستاني آسيا
تاريخ توليد :
قرن نوزدهم ميلادي
زبان اثر :
فارسي
نوع :
نقشه
جنس :
tif
258


236
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
ترازهای كرجی
حقوق :
a
زبان اثر :
فارسی
نوع :
كتاب چاپي
جنس :
Application/pdf
259


142
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
غایه‌الامانی فی حیوه الشیخ‌الطهرنی ۱۳۸۹ - ۱۲۹۳ هجری قمری
موضوع :
,,,
حقوق :
a
زبان اثر :
عربی
نوع :
كتاب چاپي
260


344
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
Narrative of the residence of the Persian Prices in London. In 1835 and 1836 with ‭an account of their Journey from Persia, and subsequent adventures‏‫‭/ ‎by James Baillie Fraser.‬
مولف :
ف‍ری‍زر، ج‍ی‍م‍ز ب‍ی‍ل‍ی‌، ۱۷۸۳؟-۱۸۵۶م‌. Fraser, James Baillie,James Baillie,ج‍ی‍م‍ز ب‍ی‍ل‍ی‌,۱۷۸۳؟-۱۸۵۶م‌. Fraser, James Baillie,ف‍ری‍زر
موضوع :
سفرنامه‌ها ؛ ای‍ران‌ -- ش‍اه‍زادگ‍ان‌ -- راه‌ و رس‍م‌ زن‍دگ‍ی‌ ؛ اروپا -- سیر و سیاحت ؛ ایران --آداب و رسوم و زندگی اجتماعی
تاریخ انتشار :
, 1838‏‫‭=1217.
زبان اثر :
English
نتایج   251  تا  260  از  265  نتیجه  در  0/2031663  ثانيه