مجموعه ها
منابع برگزيده كتابخانه ملي ايران
اين مجموعه شامل منتخبي از آثار و منابع رقومي شده سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران است. فراداده هاي اين گزيده ها با استاندارد هاي موجود آماده شده است و مي تواند الگوي مناسبي براي ساير كتابخانه ها و مراكز علمي كشور قلمداد شود.
عنوان و نام پديدآور:
منابع برگزيده كتابخانه ملي ايران
نوع:
مجموعه
توصیف:
اين مجموعه شامل منتخبي از آثار و منابع رقومي شده سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران است. فراداده هاي اين گزيده ها با استاندارد هاي موجود آماده شده است و مي تواند الگوي مناسبي براي ساير كتابخانه ها و مراكز علمي كشور قلمداد شود.
      
منابع برگزيده كتابخانه ملي ايران
Skip Navigation Links.
نتایج   21  تا  30  از  265  نتیجه  در  0/2188041  ثانيه، 
 
گالری لیست گراف
             
21


1
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
حكم قهرمان ميرزا براي محمد خان بيگلر بيگي تبريز
موضوع :
قهرمان ميرزا حكمران آذربايجان
زبان اثر :
فارسي
نوع :
سند
جنس :
tif
22


1
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
[ش‍اه‍زادگ‍ان‌ ق‍اج‍ار][عکس]/ [عکاس] ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ق‍اج‍ار
عکاس :
ق‍اج‍ار، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌٬ عکاس
موضوع :
؛ ناصرالسلطنه ؛ ق‍اج‍اری‍ه‌ ؛ شاهزادگان ؛ ت‍اری‍خ‌ ؛ ایران
زبان اثر :
فارسي
نوع :
عكس
23


1
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
ج‍واد ام‍ام‍ی‌ (ظه‍ی‍رالاس‍لام‌)
موضوع :
دوره قاجاريه ؛ دولتمردان ؛ ناصرالدين قاجار
زبان اثر :
فارسي
نوع :
عكس
جنس :
Image/jpg
24


1
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
م‍ظف‍رال‍دی‍ن‌ ش‍اه‌ ق‍اج‍ار
موضوع :
مظفرالدين قاجار ؛ شاه قاجار ؛ قاجاريه
زبان اثر :
فارسي
نوع :
عكس
جنس :
Image/jpg
25


1
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ ش‍اه‌ ق‍اج‍ار، ش‍اه‍زادگ‍ان‌، دول‍ت‍م‍ردان‌
موضوع :
محمد علي قاجار ؛ شاه ايران
زبان اثر :
فارسي
نوع :
عكس
جنس :
Image/jpg
26


1
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
وقفنامه امير نجم الدين محمود ‌‌
موضوع :
وقفنامه ؛سوهان ؛ طالقان
زبان اثر :
فارسي
نوع :
سند
جنس :
tif
27


1
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
[م‍ل‍ک‌ م‍ن‍ص‍ور م‍ی‍رزا ش‍ع‍اع‌ ال‍س‍ل‍طن‍ه‌]
موضوع :
ش‍ع‍اع‌ ال‍س‍ل‍طن‍ه‌، م‍ن‍ص‍ور ب‍ن‌ م‍ظف‍رال‍دی‍ن‌‏‫، ۱۲۹۷ -‏۱۳۳۹ق ؛ ق‍اج‍اری‍ه‌ ؛ دولتمردان ؛ شاهزادگان ؛ ت‍اری‍خ ؛ ایران
تاریخ انتشار :
[××۱۳]‬
زبان اثر :
فارسي
نوع :
عكس
28


6
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
بیانیه انجمن اسلامی مدرسین دانشگاهها به مناسبت یوم‌الله ۱۳ آبان[اعلامیه]
مولف :
انجمن اسلامی مدرسین دانشگاهها
موضوع :
روز دانش‌آموز ؛ اشغال سفارت آمریکا
تاریخ انتشار :
۱۳۷۶/۸/۱۲
زبان اثر :
فارسي
29


1
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
نقشه مصور تاریخی خلیج‌ فارس[نقشه]/پدید‌آورندگان بخش تحقیقات و مطالعات جغرافیایی موسسه جغرافیایی و کارتوگرافی سحاب؛ با همکاری علی‌اکبر محمودیان؛ زیر نظر محمد‌رضا سحاب;خلیج فارس در قرن بیستم میلادی (مرزهای امروزی); نقشه تاریخی ایران از زمان نادر‌شاه تا قرن پانزدهم میلادی;نقشه تاریخی ایران از آغاز حکومت‌های ایرانی بعد از اسلام تا پایان دوره صفویه;نقشه تاریخی ایران قبل از اسلام;نقشه جهان;صورة بحر فارس (نقشه دریای فارس);نقشه خلیج ف
موضوع :
نقشه ها ؛ جغرافياي تاريخي ؛ ايران ؛ خليج فارس
زبان اثر :
فارسي
نوع :
عكس
جنس :
Image/jpg
30


1
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
شهادتنامه
موضوع :
نجم الدين الحسيني ؛ سوهاني
زبان اثر :
فارسي
نوع :
سند
جنس :
tif
نتایج   21  تا  30  از  265  نتیجه  در  0/2188041  ثانيه