مجموعه ها
منابع برگزيده ايران شناسي
اين مجموعه شامل منابع منتخب رقمي شده سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران در زمينه ايران شناسي مي باشد.
عنوان و نام پديدآور:
منابع برگزيده ايران شناسي
نوع:
مجموعه
توصیف:
اين مجموعه شامل منابع منتخب رقمي شده سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران در زمينه ايران شناسي مي باشد.
      
منابع برگزيده ايران شناسي
Skip Navigation Links.
نتایج   71  تا  74  از  74  نتیجه  در  0/1874868  ثانيه، 
 
گالری لیست گراف
             
71


383
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
Voyages de monsieur le chevalier Chardin, en Pers et autres lieux de l'Orient, contenant le voyage de Paris a Ispahan ..؛ س‍ف‍رن‍ام‍ه‌ ش‍اردن‌: م‍ت‍ن‌ ک‍ام‍ل‌.
مولف :
ش‍اردن‌، ژان‌، ۱۶۴۳-۱۷۱۳م‌.,۱۶۴۳-۱۷۱۳م‌.,ژان‌
تاریخ انتشار :
‬‏‫‭1711‏‫‭=1090.
موضوع :
سفرنامه‌ها ؛ ایران -- سیر و سیاحت -- قرن ۱۱ق. ؛ ایران -- تاریخ -- صفویان، ۹۰۷ - ۱۱۴۸ق.
زبان اثر :
English
72


520
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
A second Journey through Persia, Armenia, and Asia Minor to Constattinople betwean the years 1810 and 1816 with...‏‫‬‭‭/by James Morier.
مولف :
Morier, James Justinian,James Justinian
تاریخ انتشار :
‏‫‬‭London‏‫‬‭: Printed for Longman Hurst. Rees, O
موضوع :
گزیده ؛ عباس‌میرزا‌قاجار، ۱۲۰۳-۱۲۴۹ق.؛سفرنامه‌ها؛ایران -- سیر و سیاحت -- قرن ۱۳ق؛آسیای صغیر--سیر و سیاحت
زبان اثر :
French
73


440
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
Glimps of Life and Mnners in Persia
مولف :
Sheil,M.L.
تاریخ انتشار :
1856=1235
موضوع :
ايران ،ايرنشناسي،سفرنامه ها
زبان اثر :
English
74


446
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
The Shah Nameh of the Persian poet Fridausi‏‫‭/ ‎translated and abridged in Prose and verse with notes and illustrctions by James ‭Atkinson‬.
مولف :
اب‍وال‍ق‍اس‍م‌,۳۲۹ - ۴۱۶؟ق. FerdowsiAbolgasem940 - 1025?,ف‍ردوس‍ی‌، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌، ۳۲۹ - ۴۱۶؟ق. FerdowsiAbolgasem940 - 1025?
تاریخ انتشار :
‬‏‫‭, 1832‏‫‭=1211.
موضوع :
شعر فارسی -- قرن ۴ق -- ترجمه شده به انگلیسی
زبان اثر :
English
نتایج   71  تا  74  از  74  نتیجه  در  0/1874868  ثانيه