مجموعه ها
برگزیده کتابخانه دیجیتال جهانی
اين مجموعه شامل تعدادي از منابع نفيس و ارزشمند موجود در كتابخانه ملي مي باشدكه جهت ارائه در كتابخانه ديجيتال جهاني(wdl)انتخاب شده است.
عنوان و نام پديدآور:
برگزیده کتابخانه دیجیتال جهانی
نوع:
مجموعه
توصیف:
اين مجموعه شامل تعدادي از منابع نفيس و ارزشمند موجود در كتابخانه ملي مي باشدكه جهت ارائه در كتابخانه ديجيتال جهاني(wdl)انتخاب شده است.
      
برگزیده کتابخانه دیجیتال جهانی
Skip Navigation Links.
نتایج   1  تا  4  از  4  نتیجه  در  0/140647  ثانيه، 
 
گالری لیست گراف
             
1


1160
تصویر بندانگشتی
 
عنوان :
عجائب‌المخلوقات (ترجمه)[نسخه خطی]
پديدآور :
۶۰۵؟ - ۶۸۲ ق.,زکریا بن محمد,قزوینی
موضوع :
نثر فارسی-- ‏‫قرن ۷ق.‏,شگفتی‌های جهان -- متون قدیمی تا قرن ۱۴,جغرافیا -- متون قدیمی تا قرن ۱۴
زبان اثر :
فارسي
نوع :
نسخه خطي
2


92
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
جهادیه [چاپ سربی]
مولف :
م‍ی‍رزا ب‍زرگ‌ ق‍ائ‍م‌ م‍ق‍ام‌,چاپگر,آشتیانی,۱۱۶۷-۱۲۳۷؟ق‌.,ع‍ی‍س‍ی‌ ب‍ن‌ ح‍س‍ن‌,محمدعلی ابن محمدحسین,قرن ۱۳ق.
موضوع :
ج‍ه‍اد,ایران -- تاریخ -- قاجاریان، ۱۱۹۳ - ۱۳۴۴ق. -- جنگ با روسیه، ۱۲۱۸ - ۱۲۲۸ق.,ایران -- تاریخ -- قاجاریان، ۱۱۹۳ - ۱۳۴۴ق. -- جنگ با روسیه، ۱۲۲۸ - ۱۲۴۳ق.
زبان اثر :
فارسي
نوع :
چاپ سنگي
3


374
تصویر بندانگشتی
 
عنوان :
م‍ث‍ن‍وی‌ م‍ع‍ن‍وی‌[نسخه خطی]
پديدآور :
م‍ولان‍ا ج‍لال‌ال‍دی‍ن‌,روم‍ی‌
زبان اثر :
فارسي
نوع :
نسخه خطي
جنس :
Image/jpg
4


848
تصویر بندانگشتی
 
عنوان :
ذخ‍ی‍ره‌ خ‍وارزم‍ش‍اه‍ی‌[نسخه خطی]
پديدآور :
اس‍م‍اع‍ی‍ل‌ب‍ن‌ ح‍س‍ن‌ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ اح‍م‍د,ال‍ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ ال‍ج‍رج‍ان‍ی‌
زبان اثر :
فارسي
نوع :
نسخه خطي
جنس :
Image/jpg
نتایج   1  تا  4  از  4  نتیجه  در  0/140647  ثانيه