مجموعه ها
برگزیده کتابخانه دیجیتال جهانی
اين مجموعه شامل تعدادي از منابع نفيس و ارزشمند موجود در كتابخانه ملي مي باشدكه جهت ارائه در كتابخانه ديجيتال جهاني(wdl)انتخاب شده است.
عنوان و نام پديدآور:
برگزیده کتابخانه دیجیتال جهانی
نوع:
مجموعه ها
توصیف:
اين مجموعه شامل تعدادي از منابع نفيس و ارزشمند موجود در كتابخانه ملي مي باشدكه جهت ارائه در كتابخانه ديجيتال جهاني(wdl)انتخاب شده است.
      
برگزیده کتابخانه دیجیتال جهانی
Skip Navigation Links.
نتایج   1  تا  5  از  5  نتیجه  در  0.2499984  ثانيه،   
             
1
41a82862-9d9b-453b-9756-2d319e8881b2

 
عنوان :
عجائب‌المخلوقات (ترجمه)[نسخه خطی]
پديدآور :
زکریا بن محمد,قزوینی,۶۰۵؟ - ۶۸۲ ق.
موضوع :
نثر فارسی-- ‏‫قرن ۷ق.‏,شگفتی‌های جهان -- متون قدیمی تا قرن ۱۴,جغرافیا -- متون قدیمی تا قرن ۱۴
زبان اثر :
فارسي
نوع ماده :
نسخه خطي
شناسنامه | نمايش | تحويل
 
2
b5a7f53c-5856-425d-bb77-4f919420e024

 
عنوان و نام پديدآور :
جهادیه [چاپ سربی]
مولف :
م‍ی‍رزا ب‍زرگ‌ ق‍ائ‍م‌ م‍ق‍ام‌,قرن ۱۳ق.,محمدعلی ابن محمدحسین,آشتیانی,چاپگر,۱۱۶۷-۱۲۳۷؟ق‌.,ع‍ی‍س‍ی‌ ب‍ن‌ ح‍س‍ن‌
موضوع :
ج‍ه‍اد,ایران -- تاریخ -- قاجاریان، ۱۱۹۳ - ۱۳۴۴ق. -- جنگ با روسیه، ۱۲۱۸ - ۱۲۲۸ق.,ایران -- تاریخ -- قاجاریان، ۱۱۹۳ - ۱۳۴۴ق. -- جنگ با روسیه، ۱۲۲۸ - ۱۲۴۳ق.
زبان اثر :
فارسي
نوع :
چاپ سنگي
شناسنامه | نمايش | تحويل
 
3
ea8ad384-c0d0-4799-99d3-8e6d626ef8a6

 
عنوان :
ق‍رآن‌ م‍ج‍ی‍د[نسخه خطی]
زبان اثر :
عربی
نوع ماده :
نسخه خطي
جنس ماده :
Image/jpg
شماره ثبت :
جمهوری اسلامی ایران
شناسنامه | نمايش | تحويل
 
4
40a828f9-7f9f-4da9-84e8-f8183e3b0758

 
عنوان :
م‍ث‍ن‍وی‌ م‍ع‍ن‍وی‌[نسخه خطی]
پديدآور :
روم‍ی‌,م‍ولان‍ا ج‍لال‌ال‍دی‍ن‌
زبان اثر :
فارسي
نوع ماده :
نسخه خطي
جنس ماده :
Image/jpg
شناسنامه | نمايش | تحويل
 
5
524460fb-8bd5-4154-88c9-0c1ff68dc78d

 
عنوان :
ذخ‍ی‍ره‌ خ‍وارزم‍ش‍اه‍ی‌[نسخه خطی]
پديدآور :
ال‍ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ ال‍ج‍رج‍ان‍ی‌,اس‍م‍اع‍ی‍ل‌ب‍ن‌ ح‍س‍ن‌ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ اح‍م‍د
زبان اثر :
فارسي
نوع ماده :
نسخه خطي
جنس ماده :
Image/jpg
شناسنامه | نمايش | تحويل
 
نتایج   1  تا  5  از  5  نتیجه  در  0.2499984  ثانيه