مجموعه ها
مجموعه تخصصي خليج فارس
مجموعه تخصصي خليج فارس دربرگيرنده گزيده اي از اقلام متون، نسخ خطي، نقشه هاي تاريخي، اسناد، منابع صوتي و تصويري و كليه محتواهايي است كه به نوعي خليج فارس را روايت كرده، به تصوير كشيده و يا ترسيم كرده اند. اين مجموعه به همت سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران و با همكاري برخي از مراكز آرشيوي و كتابخانه اي تهيه و سازماندهي شده است.
عنوان و نام پديدآور:
مجموعه تخصصي خليج فارس
نوع:
مجموعه
توصیف:
مجموعه تخصصي خليج فارس دربرگيرنده گزيده اي از اقلام متون، نسخ خطي، نقشه هاي تاريخي، اسناد، منابع صوتي و تصويري و كليه محتواهايي است كه به نوعي خليج فارس را روايت كرده، به تصوير كشيده و يا ترسيم كرده اند. اين مجموعه به همت سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران و با همكاري برخي از مراكز آرشيوي و كتابخانه اي تهيه و سازماندهي شده است.
      
مجموعه تخصصي خليج فارس
Skip Navigation Links.
نتایج   51  تا  59  از  59  نتیجه  در  0/1719213  ثانيه، 
 
گالری لیست گراف
             
51


10
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
بخشنامه وزارت امور خارجه به كارگزاري بنادر خليج فارس در مورد چگونگي تهيه مطبوعات و ملزومات
تاریخ انتشار :
1304ش
زبان اثر :
فارسي
نوع :
سند
جنس :
Image/jpg
52


2
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
اطلاعيه كفيل حكومت بنادر خليج فارس راجع به لزوم برقراري نظم و آسايش در محلات بوشهر
تاریخ انتشار :
1301ش
زبان اثر :
فارسي
نوع :
سند
جنس :
Image/jpg
53


4
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
اعلام وصول 55 فقره تذكره هاي باطله سرحدات خليج فارس
تاریخ انتشار :
1320ق
زبان اثر :
فارسي
نوع :
سند
جنس :
Image/jpg
54


15
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
وضعيت كشتي ايراني پرسپوليس در خليج فارس و درخواست تحويل تسليحات موجود در آن به گردان بنادر جنوب
تاریخ انتشار :
1302ش
زبان اثر :
فارسي
نوع :
سند
جنس :
Image/jpg
55


5
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
اعتراض قونسول فرانسه به حكمران بنادر خليج فارس و دشتستان از ايراد نظميه به تذكره دو تن از اتباع فرانسه
تاریخ انتشار :
1307ش
زبان اثر :
فارسي
نوع :
سند
جنس :
Image/jpg
56


76
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
منع خروج ليره عثماني و مسكوكات نقره و طلا از مرزها و درخواست كاكس انگليسي مبني بر لغو ممنوعيت استفاده از روپيه براي مبادلات تجاري با كشورهاي حوزه خليج فارس
تاریخ انتشار :
39-1338ق
زبان اثر :
فارسي
نوع :
سند
جنس :
Image/jpg
57


6
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌
مولف :
ب‍ای‍ن‍در، غ‍لام‍ع‍ل‍ی‌، ۱۲۷۷-۱۳۲۰.
موضوع :
خلیج فارس --جغرافیای تاریخی
تاریخ انتشار :
خ‍رم‌ش‍ه‍ر: [ بی نا]‏‫، ۱۳۱۷.‮‬
زبان اثر :
فارسي
58


1
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
نقشه تاريخي بخشهايي از آسيا با مركزيّت ايران تاريخي
زبان اثر :
فارسي
نوع :
نقشه
جنس :
tif
شماره ثبت :
جمهوری اسلامی ایران
59


1
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
نقشه باستاني آسيا
تاريخ توليد :
قرن نوزدهم ميلادي
زبان اثر :
فارسي
نوع :
نقشه
جنس :
tif
نتایج   51  تا  59  از  59  نتیجه  در  0/1719213  ثانيه