مجموعه
نوع:
مجموعه
      
Skip Navigation Links.
نتیجه  13  تا  24  از  117  نتیجه  در  0/2031336  ثانیه 
 
گالری لیست گراف
       
13
66
تصویر بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
: تهران، دوم اسفند ۱۳۹۱ , چکیده مقالات نخستین کنفرانس ملی مدیریت منابع اطلاعاتی وب
حقوق :
a
زبان اثر :
فارسی
نوع :
كتاب چاپي
جنس :
image/jpg
14
492
بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
‏‫ف‍ه‍رس‍ت ن‍س‍خ‌ خ‍طی‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍ل‍ی‌ ایران‬
حقوق :
a
زبان اثر :
فارسی
نوع :
كتاب چاپي
جنس :
image/jpg
15
560
تصویر بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
‏‫ف‍ه‍رس‍ت ن‍س‍خ‌ خ‍طی‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍ل‍ی‌ ایران‬
حقوق :
a
زبان اثر :
فارسی
نوع :
كتاب چاپي
جنس :
image/jpg
16
547
بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
محتوای ملی در فضای مجازی
حقوق :
a
زبان اثر :
فارسی
نوع :
كتاب چاپي
جنس :
image/jpg
17
650
تصویر بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
فهرست توصیفی نسخه‌های خطی فارسی انستیتو دستنویس‌های شرقی فرهنگستان علوم روسیه - سنت پترزبورگ
همکار :
,
حقوق :
a
زبان اثر :
فارسی
نوع :
كتاب چاپي
18
704
بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
‏‫گزیده مقالات ایفلا ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳‬ (هلسینکی، فنلاند، ۱۷-۱۱ آگوست ۲۰۱۲) ( سنگاپور، ۲۳-۱۷ آگوست ۲۰۱۳)‬‬
همکار :
,
حقوق :
a
زبان اثر :
فارسی
نوع :
كتاب چاپي
19
152
تصویر بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
پردازش تصویر( در ديجيتال‌سازی منابع كتابخانه‌ای و اسناد) با رويكرد كاربردی
حقوق :
a
زبان اثر :
فارسی
نوع :
كتاب چاپي
جنس :
image/jpg
20
509
بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
‏‫ف‍ه‍رس‍ت ن‍س‍خ‌ خ‍طی‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍ل‍ی‌ ایران‬
حقوق :
a
زبان اثر :
فارسی
نوع :
كتاب چاپي
جنس :
image/jpg
21
196
تصویر بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
‏‫روسا و نام‌آوران کتابخانه ملی ایران (۱۳۱۶-۱۳۹۶)‬
حقوق :
a
زبان اثر :
فارسی
نوع :
كتاب چاپي
جنس :
image/jpg
22
522
بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
‏‫ف‍ه‍رس‍ت ن‍س‍خ‌ خ‍طی‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍ل‍ی‌ ایران‬
حقوق :
a
زبان اثر :
فارسی
نوع :
كتاب چاپي
جنس :
image/jpg
23
576
تصویر بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
‏‫ف‍ه‍رس‍ت ن‍س‍خ‌ خ‍طی‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍ل‍ی‌ ایران‬
حقوق :
a
زبان اثر :
فارسی
نوع :
كتاب چاپي
جنس :
image/jpg
24
334
بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
: گسترش رده اسلام بر اساس نظام رده‌بندی کنگره , رده BP اسلام
همکار :
,,
حقوق :
a
زبان اثر :
فارسی
نوع :
كتاب چاپي
نتیجه  13  تا  24  از  117  نتیجه  در  0/2031336  ثانیه