مجموعه
نوع:
مجموعه
      
Skip Navigation Links.
نتیجه  97  تا  108  از  117  نتیجه  در  0/0937702  ثانیه 
 
گالری لیست گراف
       
97
105
تصویر بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
استانداردهای کتابخانه‌های مدارس بر گرفته از رهنمودهای ایفلا و یونسکو درباره کتابخانه‌های مدارس
حقوق :
a
زبان اثر :
فارسی
نوع :
كتاب چاپي
جنس :
image/jpg
98
514
بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
‏‫ف‍ه‍رس‍ت ن‍س‍خ‌ خ‍طی‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍ل‍ی‌ ایران‬
حقوق :
a
زبان اثر :
فارسی
نوع :
كتاب چاپي
جنس :
image/jpg
99
1044
تصویر بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
رده PIR زبانها و ادبیات ایرانی بر اساس نظام رده‌بندی کتابخانه کنگره
همکار :
,
حقوق :
a
زبان اثر :
فارسی
نوع :
كتاب چاپي
100
105
بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
رهنمودهایی برای ارائه‌ی خدمات کتابخانه‌ای به اشخاص مبتلا به بیماری‌های روانی
همکار :
,
حقوق :
a
زبان اثر :
فارسی
نوع :
كتاب چاپي
101
702
تصویر بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
‏‫ف‍ه‍رس‍ت ن‍س‍خ‌ خ‍طی‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍ل‍ی‌ ایران‬
حقوق :
a
زبان اثر :
فارسی
نوع :
كتاب چاپي
جنس :
image/jpg
102
222
بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
نشانه مولف فارسی جدول سه رقمی مبتنی بر کاتر-سن‌برن
همکار :
,,
حقوق :
a
زبان اثر :
فارسی
نوع :
كتاب چاپي
103
657
تصویر بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه سیدمحمدحسین خبره‌فرشچی (در کتابخانه ملی ایران)
حقوق :
a
زبان اثر :
فارسی
نوع :
كتاب چاپي
جنس :
image/jpg
104
261
بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
‏‫فهرست اسناد آرشیو ریاست جمهوری در آنکارا، درباره ایران از ۱/۲/۱۹۱۶ تا ۲۱/۶/۱۹۶۷میلادی(اسفند ۱۲۹۴ تا تیر ۱۳۴۶)‬
حقوق :
a
زبان اثر :
فارسی
نوع :
كتاب چاپي
جنس :
image/jpg
105
476
تصویر بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
آموزش مدیریت اسناد الکترونیکی، استانداردها و رهنمودها
همکار :
,,
حقوق :
a
زبان اثر :
فارسی
نوع :
كتاب چاپي
106
192
بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
گزارش عملکرد سال ۱۳۹۶ سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
حقوق :
a
زبان اثر :
فارسی
نوع :
كتاب چاپي
جنس :
image/jpg
107
672
تصویر بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
‏‫ف‍ه‍رس‍ت ن‍س‍خ‌ خ‍طی‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍ل‍ی‌ ایران‬
حقوق :
a
زبان اثر :
فارسی
نوع :
كتاب چاپي
جنس :
image/jpg
108
616
بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
: مجموعه مقالات ایرانشناسی , تاریخ‌نگار (حقیقی),: یادنامه مرحوم دکتر محسن جعفری‌مذهب‌حقیقی (محسن‌نامه۲)
همکار :
,
حقوق :
a
زبان اثر :
فارسی
نوع :
كتاب چاپي
نتیجه  97  تا  108  از  117  نتیجه  در  0/0937702  ثانیه