مجموعه ها
مجموعه تصویری ایران (مجموعه قاجار – دوانی)
مجموعه تصویری ایران، شامل عکس و اسلاید و نگاتیوها، نتیجه گردآوری و بررسی سی ساله ای است که در خصوص شناسایی و معرفی سرزمین، دستاوردهای فرهنگی، آثار تاریخی برجای مانده و هنر مردمانی است که به نام ایران و ایرانی در جهان امروز شناخته می شوند. تردیدی نیست که آشنایی با فرهنگ هر ملت تنها از راه بررسی تاریخ و زبان و ادب و جست‌و‌جو در اندیشه‏ ها، آیینها، باورها، و فرآمدهای ذوقی و فكری و آشنایی با آثار مدنی و تاریخی آن ملت میسر است. كوششی كه در این مجموعه صورت گرفته و سیر رویدادها و دستاوردهای فرهنگی و تمدنی را به صورت مصور در اختیار گذاشته، همه متكی بر این باور است كه داده های نسبتاً فراوان تاریخی در اختیار محققان قرار گیرد تا از رهگذر بررسی آنها، بتوان تصویری روشنتر از انگاره ها و باورهای ایرانیان كه در تجربه ای دراز آهنگ قوام یافته به دست دهد و مطالعه واقعیتهای تاریخ انضمامی را در حوزه تكامل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و دستاوردهای عقلی، فكری و فن آوری و فرآورده های هنری فراهم سازد.
عنوان و نام پديدآور:
مجموعه تصویری ایران
نوع:
مجموعه ها
توصیف:
مجموعه تصویری ایران، شامل عکس و اسلاید و نگاتیوها، نتیجه گردآوری و بررسی سی ساله ای است که در خصوص شناسایی و معرفی سرزمین، دستاوردهای فرهنگی، آثار تاریخی برجای مانده و هنر مردمانی است که به نام ایران و ایرانی در جهان امروز شناخته می شوند. تردیدی نیست که آشنایی با فرهنگ هر ملت تنها از راه بررسی تاریخ و زبان و ادب و جست‌و‌جو در اندیشه‏ ها، آیینها، باورها، و فرآمدهای ذوقی و فكری و آشنایی با آثار مدنی و تاریخی آن ملت میسر است. كوششی كه در این مجموعه صورت گرفته و سیر رویدادها و دستاوردهای فرهنگی و تمدنی را به صورت مصور در اختیار گذاشته، همه متكی بر این باور است كه داده های نسبتاً فراوان تاریخی در اختیار محققان قرار گیرد تا از رهگذر بررسی آنها، بتوان تصویری روشنتر از انگاره ها و باورهای ایرانیان كه در تجربه ای دراز آهنگ قوام یافته به دست دهد و مطالعه واقعیتهای تاریخ انضمامی را در حوزه تكامل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و دستاوردهای عقلی، فكری و فن آوری و فرآورده های هنری فراهم سازد.
      
مجموعه تصویری ایران (مجموعه قاجار – دوانی)
Skip Navigation Links.
نتایج   1  تا  10  از  260  نتیجه  در  0.1874964  ثانيه،   
             

مرتب سازی بر اساس
1
a11af323-3fc4-4ae2-8b67-000d8d30e98c

 
عنوان و نام پديدآور :
مجموعه قاجار - دوانی.استان یزد.شهر یزد.روستای ساغند
نوع :
عكس
جنس :
Image/jpg
شماره ثبت :
1200125-0000727
تاریخ :
۲۰۱۰م= ۱۳۸۹
شناسنامه | نمايش | تحويل
 
2
8480537c-9cad-48dc-ba60-03ddeef2b579

 
عنوان و نام پديدآور :
مجموعه قاجار- دوانی.استان خراسان رضوی.شهر مشهد.کاخ نادری
موضوع :
,
نوع :
عكس
جنس :
Image/jpg
شماره ثبت :
1200125-0000546
شناسنامه | نمايش | تحويل
 
3
1a14e487-a006-4d7d-b06b-04290d704894

 
عنوان و نام پديدآور :
مجموعه قاجار - دوانی.استان یزد.شهر مهریز.روستای سریزد.قلعه. عکسبرداری كروي.قسمت ششم
نوع :
عكس
جنس :
Image/jpg
شماره ثبت :
1200125-0000742
تاریخ :
۲۰۱۴م= ۱۳۹۳
شناسنامه | نمايش | تحويل
 
4
4ea4ebae-8e9b-4858-8763-04cdd4834f07

 
عنوان و نام پديدآور :
مجموعه قاجار- دوانی.استان ایلام.بهرام چوبین
نوع :
عكس
جنس :
Image/jpg
شماره ثبت :
1200125-0000668
تاریخ :
۲۰۰۹م=۱۳۸۸
شناسنامه | نمايش | تحويل
 
5
bfa28b48-784f-4c5e-8558-0547b8e27cd1

 
عنوان و نام پديدآور :
مجموعه قاجار- دوانی.استان خراسان رضوی.شهر مشهد.هارونیه ..عکسبرداری ۳۶۰ درجه
موضوع :
,
نوع :
عكس
جنس :
Image/jpg
شماره ثبت :
1200125-0000611
شناسنامه | نمايش | تحويل
 
6
aef1be74-48e6-4334-a0cc-055c815cf93e

 
عنوان و نام پديدآور :
مجموعه قاجار - دوانی.استان لرستان.روستا بزنوید.قبرستان شیرسنگی
نوع :
عكس
جنس :
Image/jpg
شماره ثبت :
1200125-0000767
تاریخ :
۲۰۱۰م= ۱۳۸۹
شناسنامه | نمايش | تحويل
 
7
c8ea7595-7558-4ee8-ab79-08cfe7b0da46

 
عنوان و نام پديدآور :
مجموعه قاجار - دوانی.استان لرستان.شهر پل دختر.پل دختر
نوع :
عكس
جنس :
Image/jpg
شماره ثبت :
1200125-0000763
تاریخ :
۲۰۰۹م= ۱۳۸۸
شناسنامه | نمايش | تحويل
 
8
3f7f1ee9-a73d-4684-80de-0a4ec1bf4a65

 
عنوان و نام پديدآور :
مجموعه قاجار - دوانی.استان یزد.شهر یزد.قلعه خرانق
نوع :
عكس
جنس :
Image/jpg
شماره ثبت :
1200125-0000713
تاریخ :
۲۰۱۰م= ۱۳۸۹
شناسنامه | نمايش | تحويل
 
9
27c6c5b5-a763-4637-99ec-0ab01e472ad0

 
عنوان و نام پديدآور :
مجموعه قاجار- دوانی.استان ایلام.پل گاومیشان. عکسبرداری ۳۶۰درجه قسمت اول
نوع :
عكس
جنس :
Image/jpg
شماره ثبت :
1200125-0000674
تاریخ :
۲۰۰۹م=۱۳۸۸
شناسنامه | نمايش | تحويل
 
10
2d8911ee-318e-4755-b2eb-0ba3e0d7519c

 
عنوان و نام پديدآور :
مجموعه قاجار- دوانی.گیلان.انزلی
نوع :
عكس
جنس :
Image/jpg
شماره ثبت :
1200125-0000519
تاریخ :
۲۰۰۷م=۱۳۸۶
شناسنامه | نمايش | تحويل
 
نتایج   1  تا  10  از  260  نتیجه  در  0.1874964  ثانيه