مجموعه ها
مجموعه انتشارات سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
این مجموعه شامل منابع اطلاعاتی منتشرشده توسط سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران است.
عنوان و نام پديدآور:
مجموعه انتشارات سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
نوع:
مجموعه ها
توصیف:
این مجموعه شامل منابع اطلاعاتی منتشرشده توسط سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران است.
      
مجموعه انتشارات سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
Skip Navigation Links.
نتایج   1  تا  10  از  121  نتیجه  در  0.1718728  ثانيه،   
             
1
140f907a-e1ff-4a80-8f1a-0d3e05f639ab

 
عنوان و نام پديدآور :
ت‍اری‍خ‍چ‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ روزن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ آذرب‍ای‍ج‍ان‌ ۱۳۸۰ - ۱۲۳۰
زبان اثر :
فارسی
نوع :
كتاب چاپي
جنس :
Image/jpg
ISBN :
‎964-446-091-x‬,‎964-446-091-x‬
شناسنامه | نیم نگاه | تحويل
 
2
152daef2-dff7-4d07-adc7-1810a104b1af

 
عنوان و نام پديدآور :
فهرست نسخ خطی كتابخانه ملی ایران(فخنا)
همکار :
ان‍وار,,,,
حقوق :
a
زبان اثر :
فارسی
نوع :
كتاب چاپي
شناسنامه | نیم نگاه | تحويل
 
3
dc91ab16-64d7-4b37-af50-1e710d96f3cf

 
عنوان و نام پديدآور :
رده‌‎ LGR‬م‍راك‍ز آم‍وزش‍ی‌ ای‍ران‌
حقوق :
a
زبان اثر :
فارسی
نوع :
كتاب چاپي
جنس :
Image/jpg
شناسنامه | نیم نگاه | تحويل
 
4
b16d262d-179d-4d73-ba92-203667911cbf

 
عنوان و نام پديدآور :
مبانی مدیریت برای متخصصان اطلاع‌رسانی
همکار :
، ‏‫۱۳۲۹ - ‏,، ‏‫۱۳۳۱ - ‏,اف‍ش‍ار,,,,,,,
حقوق :
a
زبان اثر :
فارسی
نوع :
كتاب چاپي
شناسنامه | نیم نگاه | تحويل
 
5
d8558a20-2e7a-4e1c-bf41-265e33a92eba

 
عنوان و نام پديدآور :
‏‫رده‌ب‍ن‍دی‌ ده‍ده‍ی‌ دی‍وئ‍ی‌: ت‍اری‍خ‌ ای‍ران‌
حقوق :
a
زبان اثر :
فارسی
نوع :
كتاب چاپي
جنس :
Image/jpg
شناسنامه | نیم نگاه | تحويل
 
6
507ca016-460f-4db6-975d-27346257a855

 
عنوان و نام پديدآور :
فهرست نسخ خطی كتابخانه ملی ایران(فخنا)
همکار :
، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌,ان‍وار,,,
حقوق :
a
زبان اثر :
فارسی
نوع :
كتاب چاپي
شناسنامه | نیم نگاه | تحويل
 
7
2eba4d87-d828-41c3-9867-2de68ee13eaa

 
عنوان و نام پديدآور :
از ك‍اخ‍ه‍ای‌ ش‍اه‌ ت‍ا زن‍دان‍ه‍ای‌ س‍ی‍ب‍ری‌
موضوع :
-- خاطرات,,,,
حقوق :
a
زبان اثر :
فارسی
نوع :
كتاب چاپي
شناسنامه | نیم نگاه | تحويل
 
8
2a1f63fa-47b1-49ab-805d-2eaac8975099

 
عنوان و نام پديدآور :
رواب‍ط ای‍ران‌ و ی‍ون‍س‍ك‍و (س‍ازم‍ان‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ ی‍ون‍س‍ك‍و) (۱۳۲۴ - ۱۳۵۷ش‌. )
حقوق :
a
زبان اثر :
فارسی
نوع :
كتاب چاپي
جنس :
Image/jpg
شناسنامه | نیم نگاه | تحويل
 
9
59a361c7-0792-4185-a5bf-33c976802420

 
عنوان و نام پديدآور :
فهرست نسخ خطی كتابخانه ملی ایران(فخنا)
همکار :
، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌,ان‍وار,,,
حقوق :
a
زبان اثر :
فارسی
نوع :
كتاب چاپي
شناسنامه | نیم نگاه | تحويل
 
10
e77918fa-fc7a-4f96-abf1-384d017bd5d7

 
عنوان و نام پديدآور :
فهرست نسخ خطی كتابخانه ملی ایران(فخنا)
همکار :
، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌,ان‍وار,,,
حقوق :
a
زبان اثر :
فارسی
نوع :
كتاب چاپي
شناسنامه | نیم نگاه | تحويل
 
نتایج   1  تا  10  از  121  نتیجه  در  0.1718728  ثانيه