مجموعه ها
مجموعه انتشارات سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
این مجموعه شامل منابع اطلاعاتی منتشرشده توسط سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران است.
عنوان و نام پديدآور:
مجموعه انتشارات سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
نوع:
مجموعه ها
توصیف:
این مجموعه شامل منابع اطلاعاتی منتشرشده توسط سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران است.
      
مجموعه انتشارات سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
Skip Navigation Links.
نتایج   21  تا  30  از  121  نتیجه  در  0.2031224  ثانيه،   
             
21
95957461-35c6-4ea7-9ef1-8e940e3585da

 
عنوان و نام پديدآور :
دس‍ت‍ورن‍ام‍ه‌ ب‍رگ‍ه‌آرای‍ی‌
زبان اثر :
فارسی
نوع :
كتاب چاپي
جنس :
Image/jpg
ISBN :
‎964-446-016-2‬,‎964-446-016-2‬
شناسنامه | نیم نگاه | تحويل
 
22
f3e008b7-7c66-4d88-8f2f-94a6f0aa38f8

 
عنوان و نام پديدآور :
فهرست نسخ خطی كتابخانه ملی ایران(فخنا)
همکار :
، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌,ان‍وار,,,
حقوق :
a
زبان اثر :
فارسی
نوع :
كتاب چاپي
شناسنامه | نیم نگاه | تحويل
 
23
b91a3ce6-e08b-4109-961c-97f697c0fd64

 
عنوان و نام پديدآور :
شورای جهانی آرشیو شاخه جنوب و غرب آسیا (سواربیكا)
حقوق :
a
زبان اثر :
فارسی
نوع :
كتاب چاپي
جنس :
Application/pdf
شناسنامه | نیم نگاه | تحويل
 
24
15335168-9df6-4184-88c6-9af0aa921210

 
عنوان و نام پديدآور :
‏‫مجموعه مقالات نخستین همایش تاریخ شفاهی ایران( شانزدهم اسفند ۱۳۸۵)‬
حقوق :
a
زبان اثر :
فارسی
نوع :
كتاب چاپي
جنس :
Application/pdf
شناسنامه | نیم نگاه | تحويل
 
25
e08db866-3a75-421f-8073-9c75fda98541

 
عنوان و نام پديدآور :
ته‌نقش‌های اسناد آرشيوی ايران
حقوق :
a
زبان اثر :
فارسی
نوع :
كتاب چاپي
جنس :
Application/pdf
شناسنامه | نیم نگاه | تحويل
 
26
6cb980e7-8bb0-49be-88c1-9fadf39f880d

 
عنوان و نام پديدآور :
نشانه مولف برای استفاده در رده‌بندی كتابخانه كنگره
حقوق :
a
زبان اثر :
فارسی
نوع :
كتاب چاپي
جنس :
Application/pdf
شناسنامه | نیم نگاه | تحويل
 
27
4bc6a672-b4f8-490c-9232-adff823841f1

 
عنوان و نام پديدآور :
فهرست نسخ خطی كتابخانه ملی ایران(فخنا)
همکار :
، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌,ان‍وار,,,
حقوق :
a
زبان اثر :
فارسی
نوع :
كتاب چاپي
شناسنامه | نیم نگاه | تحويل
 
28
765043a1-01ff-4ecf-8678-b2bef5c6ea4a

 
عنوان و نام پديدآور :
س‍رع‍ن‍وان‍ه‍ای‌ م‍وض‍وع‍ی‌ ف‍ارس‍ی
حقوق :
a
زبان اثر :
فارسی
نوع :
كتاب چاپي
جنس :
Image/jpg
شناسنامه | نیم نگاه | تحويل
 
29
05d33d6a-39c8-4c06-991a-b370be904529

 
عنوان و نام پديدآور :
اصول و مبانی نسخه‌شناسی در كتب خطی-نسخه روسی فارسی
همکار :
,,,,,,,,
حقوق :
a
زبان اثر :
فارسی,
نوع :
كتاب چاپي
شناسنامه | نیم نگاه | تحويل
 
30
51e6007d-7938-4f90-b762-b7b1e834ac24

 
عنوان و نام پديدآور :
حافظه جهانی
حقوق :
a
زبان اثر :
فارسی
نوع :
كتاب چاپي
جنس :
Application/pdf
شناسنامه | نیم نگاه | تحويل
 
نتایج   21  تا  30  از  121  نتیجه  در  0.2031224  ثانيه